Näyttää 1-20 koulutusta 54 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-20 koulutusta 54 tuloksesta
1
2
3

Tekniikan opiskelu ulkomailla -aiheisista koulutuksista lisätietoa alla:

Vaikka tekniikan opinnot suunnataan tietylle tekniikan alalle, antavat tutkinnot mahdollisuuden työskennellä laaja-alaisesti erilaisissa tehtävissä. Teknillistieteellinen ala kouluttaa asiantuntijoita tekniikan eri osa-alueiden tehtäviin. Tehtävät liittyvät toisaalta tekniikan taitamiseen ja toisaalta ympäristömme esteettiseen suunnitteluun. Teknillistieteellisen alan tutkinnot ovat tekniikan kandidaatin tutkinto, joka on alempi korkeakoulututkinto sekä diplomi-insinöörin (dipl.ins., DI), arkkitehdin ja maisema-arkkitehdin ylemmät korkeakoulututkinnot.

tekniikkaTekniikan alan yliopistotason tutkinnot

Tekniikan kandidaatti
Tekniikan kandidaatin tutkinto on kolmevuotinen alempi korkeakoulututkinto, jonka laajuus on 180 opintopistettä. Tutkinto antaa vahvan matemaattis-luonnontieteellisen pohjan ja edellytykset oman koulutusalan ylemmän tutkinnon suorittamiseen. Hakukohteena on ylemmän perustutkinnon tutkinto-ohjelma ja opiskelija aloittaa opinnot sellaisessa alemmassa ohjelmassa, josta ylempään ohjelmaan jatkaminen sujuu helposti.

Diplomi-insinööri
Diplomi-insinöörin tutkinto koostuu alemmasta (tekniikan kandidaatti) ja ylemmästä (diplomi-insinööri) perustutkinnosta. Kandidaatin tutkinnon 180 opintopisteen lisäksi diplomi-insinöörin tutkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 120 op. Tutkinto antaa valmiudet hankitun tiedon soveltamiseen työelämässä alan edellyttämillä työskentelytavoilla.


Arkkitehti ja maisema-arkkitehti

Arkkitehtuurin koulutusohjelman tavoitteena on antaa opiskelijalle valmius toimia arkkitehdin ammattialalla, johon kuuluvat fyysisen ympäristön kehittäminen, rakentamisen suunnittelu sekä tähän liittyvät toteuttamis- ja johtamistehtävät. Arkkitehdin tutkinto koostuu alemmasta (tekniikan kandidaatti) ja ylemmästä (arkkitehti) perustutkinnosta.


Teknisiin tieteisiin kuuluvat:

 • Arkkitehtuuri ja maisema-arkkitehtuuri
 • Automaatiotekniikka
 • Biotekniikka ja bioinformaatioteknologia
 • Energiatekniikka
 • Informaatioverkostot, tietojohtaminen
 • Kemian tekniikka
 • Konetekniikka
 • Maanmittaus
 • Materiaalitekniikka
 • Prosessitekniikka
 • Puunjalostustekniikka
 • Rakennustekniikka
 • Sähkötekniikka ja elektroniikka
 • Teknillinen fysiikka ja matematiikka, teknis-luonnontieteellinen koulutusohjelma
 • Tekstiili- ja vaatetustekniikka
 • Tietotekniikka ja tietoliikennetekniikka
 • Tuotantotalous
 • Ympäristötekniikka

Tekniikan opinnot ulkomailla

Jos olet kiinnostunut suorittamaan koko tekniikan koulutuksen ulkomailla, kannattaa sinun ottaa yhteyttä suoraan haluamaasi oppilaitokseen saadaksesi kaikki tarvittavat tiedot. Esimerkiksi KILROY education tekee yhteistyötä monien tekniikan alan koulutuksia tarjoavien ulkomaisten korkeakoulujen kanssa. Ulkomaisista yliopistoista monia suomalaisia lähtee opiskelemaan myös esimerkiksi Viron taideakatemiaan tai Tallinnan teknilliseen yliopistoon.

Työelämässä

Tekniikan alalta valmistuneet voivat työskennellä esim. tuotannossa, tuotekehityksessä, suunnittelussa ja markkinoinnissa. Työpaikkoja on mm. teollisuuslaitoksissa, rakennusalalla, tietotekniikkayrityksissä ja suunnittelutoimistoissa. Valmistuneita työskentelee myös opetustehtävissä tekniikan alan oppilaitoksissa, jonka lisäksi myös valtio ja kunnat työllistävät tekniikkaa opiskelleita. Onnea opintoihisi!

Vertaile koulutuksia