Vaihto-opiskelu

Vaihto-opiskelu
Vaihto-opiskelu ulkomailla

Vaihto-opiskelu avartaa ja kasvattaa

Mikäli opiskelet parhaillaan ammatillisessa oppilaitoksessa, lukiossa, ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa, sinulla on loistava tilaisuus lähteä ulkomaille vaihto-opiskeluohjelmien kautta. Oppilaitosten vaihto-opiskeluohjelmat ovat helppo ja turvallinen tapa lähteä maailmalla oppimaan ja kokemaan uutta. Vaihto-opiskelu antaa arvokasta kansainvälistä kokemusta samalla kun saat uusia ystäviä, kehität kielitaitoasi ja sekä koet unohtumattomia hetkiä uudessa maassa. Opiskelijavaihtoon lähtö vaatii rohkeutta, mutta se kannattaa. Vaihto-opiskelu avartaa ja kasvattaa.

Vaihto-opiskelumahdollisuuksia on useita ja vaihtojaksojen pituudet vaihtelevat muutamasta viikosta kokaiseen lukuvuoteen.

Opiskelijavaihtoon voi lähteä joko toisen asteen opintojen aikana tai niitä seuraavien jatko-opintojen aikana. Myös peruskoululaisille on olemassa lyhytkestoisia vaihto-opiskelumahdollisuuksia esimerkiksi oppilaitosten ystäväkoulutoiminnan ja kansainvälisten suhteiden kautta. Opiskelijavaihtoon voivat lähteä kaikki opiskelijat iästä riippumatta. Opintojen sijaan myös opintoihin kuuluvan työharjoittelun voi suorittaa ulkomailla.

Opiskelijavaihto ammattikouluissa ja lukioissa

Ammatillisissa oppilaitoksissa ja lukioissa opiskelevat voivat hakea opintojensa aikana opiskelijavaihtoon ulkomaille. Vaihtoon lähteminen on nykyisin hyvin suosittua myös toisen asteen opiskelijoiden keskuudessa, ja maavaihtoehtoja löytyy useita koulusta riippuen.

Opiskelijavaihtoon lähtevän opiskelijan tulee yleensä olla täysi-ikäinen, joten vaihto soveltuu parhaiten 2. ja 3. vuoden opiskelijoille. Opiskelijavaihtoon on helpointa lähteä oman oppilaitoksen kansainvälisiä suhteita hyödyntäen, mutta opiskelu- tai työpaikan voi etsiä myös itse.

Vaihtojakso ulkomailla voi olla opiskelua ulkomaisessa oppilaitoksessa paikallisten ja muiden kansainvälisten opiskelijoiden kanssa, kansainvälinen työharjoittelujakso tai sekoitus opiskelua ja työssäoppimista.

Toisen asteen oppilaitoksissa opiskelijavaihto kestää tyypillisesti 1-2 kuukautta, mutta myös lyhyemmät ja pidemmät jaksot ovat mahdollisia. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus viettää kokonainen opintovuosi ulkomailla. Tyypillisesti vaihto-oppilas asuu isäntäperheessä ja osallistuu siten paikallisen perheen arkeen. Isäntäperheeltä saat myös tärkeää apua ja tukea uuteen maahan ja sen kulttuurin tutustuessasi. Vaihto-oppilaille järjestetään usein yhteisiä tapahtumia, matkoja ja muita tilaisuuksia. Vaihto-oppilasvuoden aikana tutustut vieraisiin kulttuureihin, tapaat erilaisia ihmisiä, saat ystäviä ympäri maailmaa ja kehität kielitaitoasi roimasti. Opinnot Suomessa jatkuvat vaihto-oppilasvuoden jälkeen usein siitä, mihin ne lähtiessä jäivät.

Vaihto-opiskelu

Korkeakouluopiskelijoiden opiskelijavaihto

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijat voivat suorittaa osan Suomessa suoritettavasta tutkinnostaan ulkomailla. Ulkomaille lähdetään opiskelemaan joko opiskelijavaihto-ohjelman kautta tai omatoimisesti. Vaihto-ohjelmaan osallistuminen on helpoin ja suosituin tapa lähteä ulkomaille opiskeluaikana.

Vaihto-ohjelmat ja vaihtokohteen vaihtelevat oppilaitosten kansainvälisen yhteistyön ja sopimusten mukaan. Kuitenkin lähes kaikilla ammattikorkeakouluilla ja yliopistoilla on useita yhteistyöoppilaitoksia ympäri maailmaa, ja opiskelijoilla on useita vaihtoehtoja, joista valita itselleen mieluisin kohde. Vaihto-opiskelupaikan voi järjestää myös itse, mikäli oppilaitoksen kautta ei löydy sopivaa vaihtopaikkaa. Tyypillisimpiä korkeakouluopiskelijoille suunnattuja vaihto-ohjelmia ovat Erasmus (Euroopan kohteet) ja Nordplus (Pohjoismaat). Myös Euroopan ulkopuolisia vaihtokohteita on tarjolla oppilaitoksesta riippuen.

Tavoitteena korkeakoulujen opiskelijavaihdossa on, että ulkomailla suoritetut kurssit ja niistä saatavat opintopisteet hyväksytään täysimääräisesti osaksi suomalaista tutkintoa. Opiskelijavaihtoa suunnittelevan onkin tärkeää selvittää etukäteen ulkomailla suoritettavien opintojen hyväksyminen osaksi kotimaista tutkintoa. Lisätietoa saat oman oppilaitoksesi kansainvälisistä palveluista tai vaihto-opinnoista vastaavalta yhteyshenkilöltä.

Opinnot suoritetaan ulkomailla useimmiten englannin kielellä, mutta opiskelijoiden on mahdollista osallistua myös kohdemaan kielellä järjestettäville kursseille. Mikäli vaihtoa suunnitteleva opiskelija ei ole lähdössä englanninkieliseen maahan, kannattaa hänen suorittaa jonkinlainen kohdemaan kielikoulutus, vähintäänkin kyseisen maan kielen alkeiskurssi sekä ottaa selvää millä kielellä suurin osa opetus koulussa järjestetään. Tämä edistää opiskelijan sopeutumista kohdemaan oloihin ja helpottaa opintojen suorittamista. Opiskelijavaihtoon lähteville myönnetään yleensä apurahaa. Lisäksi opiskelija voi saada opintotukea ja korotetun lainantakauksen opintoihin ulkomailla.

Vaihto-oppilastoimintaa järjestävät organisaatiot

Vaihto-oppilaaksi voi lähteä erilaisten vaihto-oppilastoimintaa järjestävien organisaatioiden kautta.

Ikä- ja kielitaitovaatimukset sekä kustannukset vaihtelevat järjestöstä ja kohdemaasta riippuen. Jotkin vaihto-oppilasjärjestöt tarjoavat mahdollisuuden hakea apurahaa, joka kattaa osan vaihto-oppilasvuoden kustannuksista.

Suomessa on monia vaihto-oppilasjärjestöjä ja kaupallisia yrityksiä, joihin tutustumalla löydät itsellesi sopivimman vaihtoehdon. Kannattaa myös ottaa selvää erilaisten ystävyysseurojen ja organisaatioiden tarjoamista mahdollisuuksista. Suomesta vaihto-oppilaaksi voi lähteä esimerkiksi KILROY educationin, TR-Kielimatkojen, Rotaryn, AFS:n, YFU:n, STS:n tai EF:n kautta.

Vaihto-oppilastoiminnan lisäksi useat organisaatiot tarjoavat myös kielikursseja ja kielimatkavaihtoehtoja ulkomailla.


Lue lisää:

» Kielikurssit ja kielimatkat

» Erasmus-vaihto-ohjelma

» Nordplus-vaihto-ohjelma

Lähde: Maailmalle.net


    Tilaa uutiskirje
    Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.