Työharjoittelu ulkomailla

Työharjoittelu ulkomailla
Työharjoittelu ulkomailla


Kehitä kansainvälistä osaamistasi ja kielitaitoasi työharjoittelussa

Vaihto-opintojen lisäksi myös opintoihin kuuluvan työharjoittelun suorittaminen ulkomailla on suosittua erityisesti korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa. Myös ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat voivat suorittaa työharjoittelujakson ulkomailla. Lisäksi kansainväliseen harjoitteluun on mahdollista lähteä myös omatoimisesti tai erilaisten kansainvälistä liikkuvuutta tukevien harjoitteluohjelmien kautta. Nämä ohjelman soveltuvat usein myös vastavalmistuneille.

Kansainvälisessä työharjoittelussa parannat ammatillisen osaamisen lisäksi kielitaitoasi ja kulttuurituntemustasi. Harjoittelussa tutustut myös omaan alaasi käytännössä ja saat työelämässä arvostettua kansainvälistä kokemustaja ja uusia kontakteja.

Ulkomailla suoritettavan harjoittelujakson pituus voi vaihdella muutamasta viikosta (esimerkiksi ammatillisen koulutuksen työssäoppimisjakso) yli vuoteen. Korkeakoulupiskelijoiden harjoittelujakso on yleisimmin 3–6 kuukautta.

Hakeminen kansaiväliseen harjoitteluun

Mikäli kiinnostuit työharjoittelusta ulkomailla, kannattaa sinun ottaa aluksi yhteyttä oman oppilaitoksesi kansainvälisiin palveluihin ja kysyä lisää oppilaitoksesi kansainvälisistä sopimuksista ja harjoittelumahdollisuuksista. Kansainväliseen harjoitteluun lähteminen harjoittelu- tai vaihto-ohjelman kautta on usein vaivattomin tapa lähteä maailmalle. Ohjelman puitteissa harjoitteluusi voidaan myöntää usein myös apuraha, mistä on suuri apu etenkin silloin, jos harjoittelu on palkaton.

Kansainväliseen harjoitteluun on mahdollista hakea opintojen aikana tai joissakin tapauksissa myös valmistumisen jälkeen. Esimerkiksi Erasmus-ohjelmassa tai pohjoismaisessa Nordplus-ohjelmassa on mahdollista suorittaa vaihto-opintojen lisäksi myös korkeakouluopintoihin kuuluva työharjoittelu. Ohjelmaan osallistuville maksettavaa harjoittelutukea haetaan omasta oppilaitoksesta. CIMOn harjoitteluohjelmiin voivat hakea sekä opiskelijat että vastavalmistuneet. Harjoittelu tulee kuitenkin aloittaa viimeistään vuoden sisällä valmistumisesta.

Oppilaitosten lisäksi kansainvälisiä harjoittelumahdollisuuksia tarjoavat yritykset, opiskelijajärjestöt ja kansainväliset organisaatiot kuten CIMO. CIMOlla on kansainvälisiä harjoitteluohjelmia pääasiassa korkeakouluopiskelijoille. Usein harjoittelupaikka järjestetään myös itse. Kansainvälistä harjoittelupaikkaa haetaan aivan samalla periaatteella kuin mitä tahansa työpaikkaa. Harjoittelupaikan etsinnässä vaaditaan paljon omaa aktiivisuutta ja päättäväisyyttä. Jossain tapauksissa työnantaja järjestää harjoittelijalle majoituksen, mutta usein asuminen kohdemaassa tulee järjestää itse.

Mitä kansainvälinen harjoittelu edellyttää?

Kansainväliseen harjoitteluun osallistuvalta vaaditaan usein parempaa kohdemaan kielen hallintaa kuin esimerkiksi opiskelijavaihtoon osallistuvilta. Kielitaidon vaatimustaso riippuu kuitenkin maasta, työtehtävistä ja työnantajasta. Pääsääntöisesti työskentely tapahtuu englanniksi tai kohdemaan kielellä. Harjoittelijalta vaaditaan kuitenkin usein vähintään keskitason osaaminen kohdemaan kielessä. Ulkomailla suoritettavaan työharjoitteluun osallistuvilta edellytetään yleensä myös aikaisempaa työkokemusta ja vähintään parin vuoden mittaisia opintoja.

Lue lisää:

» Lue lisää Erasmus-vaihto-ohjelmasta

» Lue lisää Nordplus-vaihto-ohjelmasta

Lähde ja lisätietoa: Maailmalle.net


Tilaa uutiskirje
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.