Sivuston käyttötapa: Mobiili

Hyvä tietää hakukohteista

Hyvä tietää hakukohteista


Tältä sivulta löydät suuntaa antavaa perustietoa hakuajoista ja lukuvuoden kestosta maissa, joihin suomalaiset opiskelijat ovat yleisimmin lähteneet suorittamaan tutkintoa tai jatkotutkintoa. Ohjeet ovat viitteellisiä ja muutokset mahdollisia. Ota aina yhteyttä oppilaitokseen, jonka koulutuksesta olet kiinnostunut saadaksesi tarkempaa tietoa hakuprosessista ja hakuajoista.


Hyvä tietää hakukohteista

Alankomaat: Alankomaissa ei ole yhteishakua korkeakouluihin. Hakemus tehdään usein joko Studielink-palvelussa tai korkeakoulun omilla verkkosivuilla. Korkeakoulutusta tarjotaan myös usein englanniksi kaikilla tasoilla. Hakemisesta ja hakuajoista kannattaa kysyä suoraan korkeakouluista.

Australia: Hakuprosessi vie aikaa: Haettaessa omatoimisesti Australiaan opiskelemaan, valmistelut ja opintojen suunnittelu olisi hyvä aloittaa vähintään puolta vuotta ennen opintojen aloittamista. Lukuvuosi alkaa Australiassa helmi-maaliskuussa, ja hakuaikojen päättyminen vaihtelee, yleensä n. marras-joulukuussa.

Belgia: Korkeakoulujen (Hautes Ecoles)  hakuajat vaihtelevat, yleensä viimeinen takaraja haulle on heinäkuussa opintoja edeltävänä lukuvuonna. 

Kanada: Hakuprosessi kanadalaisiin korkeakouluihin kannattaa aloittaa noin vuosi ennen suunniteltua opintojen alkua. Hakuajat ovat oppilaitoskohtaisia ja vaihtelevat paljonkin, mutta yleensä hakuajat päättyvät joulu-maaliskuussa. Kanadalaiset korkeakoulut eivät yleensä järjestä pääsykokeita.

Espanja: Yleensä kouluihin haetaan Espanjassa touko-kesäkuussa. Hakuajat saattavat kuitenkin vaihdella ja selkeintä on ottaa yhteyttä haluamaansa yliopistoon ja selvittää hakumenettelyn yksityiskohdat. Ulkomaisten hakijoiden täytyy yleensä hakea päätöstä yliopistokelpoisuudestä UNEDin (Universidad Nacional de Educación a Distancia) UNEDasiss-järjestelmän (Acréditacion UNEDasiss para estudiantes Internacionales) kautta. UNEDin päätöstä oikeudesta hakea opiskelupaikkaa suomalaisella pohjakoulutuksella voit yleensä hakea helmikuusta marraskuuhun.

Etelä-Afrikka: Ulkomaisten opiskelijoiden tulee hakea ensin opiskelijalupaa ja todistusten evaluointia. Sen jälkeen hakemus toimitetaan suoraan yliopistoon. Akateeminen vuosi kestää tammi-helmikuusta marras-joulukuuhun. Hakuajat vaihtelevat ja ne tulee tarkistaa suoraan yliopistosta. Hakuprosessiin kannataa varata hyvin aikaa.

Etelä-Amerikka: Aikaa tiedonhakuun, opiskelupaikan hankkimiseen ja käytännön järjestelyihin olisi hyvä varata noin vuosi. Omatoimisesti ulkomailta lyhytaikaisen opiskelupaikan hankkivan täytyy hoitaa kaikki järjestelyt itse.

Irlanti: Hakemukset on lähetettävä CAO:lle (Central Applications Office) yleensä helmikuun alkuun mennessä, jos aikomuksena on aloittaa opinnot saman vuoden syksynä.

Iso-Britannia: Varsinainen hakuaika noin syyskuun alusta tammikuun puoliväliin (poikkeuksena taideaineet, joissa haku voi koulutusohjelmasta riippuen päättyä joko tammikuussa tai maaliskuussa). Myöhäishaku (Late Entry) noin tammikuun puolivälistä kesäkuun loppuun. Haku lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen koulutusohjelmiin syyskuun alusta lokakuun puoliväliin.

Islanti: Lukukausi on Islannissa jaettu yhdeksään jaksoon. Syyslukukausi alkaa syyskuusta ja kevätlukukausi tammikuusta. Hakeminen tapahtuu 15. Maaliskuuta – 5 kesäkuuta.

Israel: Haut vaihtelevat korkeakouluittain. Yleisimmin hakuajat päättyvät maalis-kesäkuussa. Syyslukukausi on yleensä syyskuusta joulukuuhun ja kevätlukukausi tammikuusta toukokuuhun. 

Italia: Hakuaika on sama sekä Italian että muiden EU-maiden kansalaisille. Tarkemmat hakuohjeet tulee pyytää suoraan itseä kiinnostavasta yliopistosta tai etsiä esimerkiksi yliopiston kotisivuilta.

Itävalta: Koko tutkintoa opiskelemaan haluavan on syytä varmistaa voimassa olevat pääsyvaatimukset ja hakuajat suoraan kyseisestä koulutusohjelmasta. Opetuskieli on pääasiassa saksa, mutta tarjolla on myös jonkin verran englanninkielisiä koulutuksia.

Japani: Hakuajat vaihtelevat oppilaitoksittain. Hakuprosessi tulisi aloittaa mielellään noin vuosi ennen hakemista. Useat oppilaitokset käyttävät Examination for Japanese Univeristy Admission (EJU)  testausjärjestelmää ulkomaisille hakijoille.

Kiina: Hakumenettely tulee tarkastaa siitä korkeakoulusta, johon olet hakemassa. Ulkomaalaiset opiskelijat voivat hakea opiskelupaikkoja CUCAS-palvelussa, jossa on mukana englanninkielisiä koulutusohjelmia eri puolilla Kiinaa. Koulutusohjelmien hakuaika alkaa yleensä helmi-maaliskuussa ja päättyy kesällä.

Norja: Haku yliopistoihin ja muihin korkea-asteen oppilaitoksiin tapahtuu keskitetysti yhteishaussa. Hakuaika on yleensä helmi-maaliskuun aikana.

Portugali: Yksityisiin yliopistoihin haetaan niiden oman ohjeistuksen mukaisesti. Julkisiin yliopistoihin haetaan DGES:n kautta. Aikaa opiskelupaikan hankkimiseen ja käytännön järjestelyihin on syytä varata vähintään viisi kuukautta. Lukukausi kestää syyskuusta kesä-heinäkuuhun.

Puola: Korkeakouluun hakevan hakuprosessit erilaisiin opintoihin (päivä-, ilta-, viikonloppu ja erillisopinnot) ovat yleensä erilaisia. Suurin osa hakuajoista on kevätlukukauden ja kesän aikana.

Ranska: Opintoihin haetaan yhteishaussa Parcoursup-verkkopalvelussa. Yhteishaku alkaa yleensä tammikuussa ja päättyy maaliskuun puolivälissä.

Ruotsi: Ruotsin yliopistoihin ja korkeakouluihin haetaan sähköisesti Antagning.se -yhteishaussa. Pääsykokeita ei yleensä ole. Hakuaika suurimpaan osaan englanninkielisistä ohjelmista on yleensä jo talvella.

Saksa: Useimmat koulutusohjelmat alkavat vain joko talvi- tai kesälukukaudella, mutta mahdolliset poikkeukset kannattaa selvittää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa asianomaisesta korkeakoulusta. Saksassa on mahdollista hakea useampaan korkeakouluun samanaikaisesti. Suoraan korkeakouluun haettaessa hakuaika ajoittuu yleensä kesä- heinäkuulle talvilukukautta varten ja joulu- tammikuulle, jos opiskelu aloitetaan kesälukukaudella. 

Sveitsi: Hakeminen sveitsiläiseen korkeakouluun tapahtuu kirjallisesti ja hakuaikojen puitteissa. Ajankohtaiset hakuajat tulee tarkistaa kyseisen yliopiston opintotoimistosta. Hakukaavakkeet tilataan suoraan kiinnostuksen kohteena olevasta oppilaitoksesta.

Tanska: Haku korkeakouluopintoihin päättyy vuosittain yleensä 15.3.
Pieni määrä koulutusohjelmia alkaa kevätlukukaudella. Näihin haku päättyy yleensä 1.9.  Opiskeluoikeus myönnetään aina joko syys- tai kevätlukukauden alusta lähtien.

Tšekki: Hakumenettelyt Tšekin korkeakouluihin vaihtelevat oppilaitoksittain. Suurin osa hakuajoista on maalis-huhtikuun aikana.

Unkari: Paras keino varmistaa pääsyvaatimukset ja hakuprosessi on olla yhteydessä suoraan korkeakouluun ja sen ulkomaisia opiskelijoita koordinoivaan yksikköön. On tärkeää muistaa, että oleskelulupa täytyy hankkia ennen Unkariin menoa. Oleskelulupaa kysytään oppilaitokseen ilmoittautumisen yhteydessä.

USA: Opintojen suunnittelu kannattaa aloittaa ajoissa, jotta varmistaa laajimman valinnanvaran ja antaa itselleen tarpeeksi aikaa sekä sopivien vaihtoehtojen kartoittamiseen ja hakuvaatimuksien täyttämiseen. Tiedonhaku kannattaa aloittaa vähintään vuotta, jopa puolitoista vuotta ennen toivottua opintojen aloittamisajankohtaa, graduate-tasolla vielä aikaisemmin. Lukuvuosi kestää monessa yliopistossa elo-syyskuusta touko-kesäkuuhun

Viro: Hakuajat virolaisiin korkeakouluihin vaihtelevat, ja ne on hyvä tarkastaa DreamApply-palvelusta tai suoraan korkeakouluista. Korkeakouluopinnot aloitetaan pääsääntöisesti syksyisin, jolloin niihin haetaan huhti-kesäkuussa.

Venäjä: Suomalaiset voivat hakea maksutonta opiskelupaikkaa venäläisestä yliopistosta tai korkeakoulusta Venäjän valtion apurahaohjelman kautta. 
Maksullista opiskelupaikkaa voit hakea suoraan korkeakouluista. Korkeakoulujen omat hakuajat vaihtelevat koulusta riippuen.

Lue lisää:

Hakeminen ulkomailla suoritettaviin opintoihin

Lähteet: www.ansa.no, www.maailmalle.net


Tilaa uutiskirje
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.