Erasmus+

Erasmus – Euroopan unionin vaihto- ja yhteistyöohjelma korkeakouluille

Oletko kiinnostunut Euroopan unionin tarjoamista harjoittelu- ja vaihto-ohjelmista? Voit lukea lisää niistä täällä »

Erasmus-vaihto-ohjelman periaatteet

Erasmus+ -ohjelma on Euroopan unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma, josta rahoitetaan näiden alojen yhteistyötä Euroopassa.

Erasmus+ -ohjelma on tarkoitettu opiskelijoiden lisäksi myös monille muille toimijoille ja organisaatioille kuten korkeakouluille, oppilaitoksille, ajatushautomoille, tutkimuslaitoksille ja yrityksille. 

Erasmus+ tukee korkeakoulujen eurooppalaista yhteistyötä ja liikkuvuutta. Ohjelmaan osallistumisen on todettu kehittävän osallistujien kielitaitoa, oman alan osaamista ja valmiuksia toimia kansainvälistyvässä työelämässä.

Britannia ei osallistu uuteen, vuonna 2021 alkavaan Erasmus+ -ohjelmaan. Nykyisestä Erasmus+ -ohjelmasta rahoitusta vuonna 2020 tai aiemmin saaneet hankkeet viedään normaalisti loppuun myös silloin, kun ne ovat monivuotisia ja jatkuvat vuoden 2020 jälkeen.  Siten näiden hankkeiden Erasmus+ -ulkomaanjaksot toteutetaan normaalisti myös, jos ne alkavat tai jatkuvat 31.12.2020 jälkeen. Voit lukea lisätietoa täältä.


Erasmus+ -ohjelma – nämä on hyvä tietää!

Mikä on Erasmus+?

 • Erasmus+ on EU:n koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma, josta rahoitetaan alojen yhteistyötä Euroopassa. Ohjelma antaa eurooppalaisille mahdollisuuksia opiskella, tehdä työharjoittelu, hankkia työkokemusta ja tehdä vapaaehtoistyötä ulkomailla.
 • EU- ja ETA-maat voivat osallistua täysimääräisesti kaikkiin Erasmus+ -ohjelmiin. Lisäksi on kumppanimaita, jotka voivat osallistua ohjelmiin, mikäli niitä koskevat kriteerit ja ehdot täyttyvät.

Miten Erasmus+-ohjelmaan voi osallistua?

 • Erasmus+ -ohjelmaan osallistuvan on oltava kirjoilla korkeakoulussa ja opiskella tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Alemman korkea-asteen opiskelijoiden on oltava vähintään toisen vuoden opiskelijoita lähteäkseen Erasmus+ -vaihtoon.
 • Opiskelijan omalla oppilaitoksella sekä vastaanottavalla oppilaitoksella on oltava korkeakoulujen välinen sopimus, jotta Erasmus+ -vaihto on mahdollinen.
 • Erasmus+ -vaihtoon haetaan oman oppilaitoksen kansainvälisten asioiden toimiston ja/tai Erasmus+ -toimiston kautta.
 • Ulkomaanjakson pituus on 3–12 kuukautta.

Kustannukset?

 • Erasmus+ -tukea voi saada matka- ja oleskelukustannusten rahoittamiseen.
 • Erasmus+ -opiskelijoiden ei tarvitse maksaa vastaanottavassa oppilaitoksessa lukukausi-, ilmoittautumis- ja tenttimkasuja eikä laboratoriotilojen ja kirjastopalvelujen käyttömaksuja. Pieniä maksuja vakuutuksista tai oppilaskunnan jäsenyydestä voidaan periä.

Lisätietoja kannattaa ensin kysyä omalta oppilaitokselta. Tietoja voi kysyä myös kansallisista toimistoista (ohjelmamaat) tai kansallisista yhteyspisteistä (kumppanimaat). Lisätietoja saa myös Erasmus+ -sivuilta.

Lisätietoja: Euroopan komissio - Erasmus+ pähkinänkuoressa, Erasmus+ opiskelu ulkomailla, Erasmus+ -ohjelmaopas


Erasmus on helppo väylä opiskelija-vaihtoon tai työharjoitteluun Eurooppaan

Erasmus+ -opiskelijavaihtoon voi lähteä 3−12 kuukaudeksi. Opiskelijavaihtoon voi osallistua opintojen aikana yhden kerran, jonka lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua Erasmus+ -harjoitteluun. Nämä mahdollisuudet ovat avoinna kandidaatin, maisterin ja tohtorin tutkintoa suorittaville.

Harjoittelija voi saada Erasmus+ -tukea matka- ja oleskelukustannuksiin ja lisätukea harjoitteluun. Tuen määrä vaihtelee lähtö- ja kohdemaan elinkustannusten erojen, tuen hakijoiden määrän, maiden välisen etäisyyden sekä muun tuen saatavuuden mukaan. Harjoittelun on myös tuettava opiskelijan tutkintokohtaisia oppimistavoitteita ja mahdollisuuksien mukaan kuuluttava hänen opinto-ohjelmaansa.

Erasmus+ -vaihdossa opinnot on usein mahdollista suorittaa englannin kielellä. Toisinaan kohdeyliopisto kuitenkin edellyttää, että vaihtoon tuleva opiskelija pystyy opiskelemaan kohdemaan kielellä, ja siksi vaihtoon ei pääsääntöisesti lähetetä sellaisia opiskelijoita, jotka eivät ole opiskelleet kohdemaan kieltä. Ennen vaihtoon lähtöä kieltä voikin kehittää oman oppilaitoksen järjestämillä kielikursseilla tai Erasmus+ -opiskelijoille järjestettävillä Online Linguistic Support -kielivalmennuspalvelussa (OLS).

Useimmat vaihtoyliopistot järjestävät Erasmus+ -opiskelijoille asunnon esimerkiksi korkeakoulun omasta opiskelija-asuntolasta, edellyttäen että opiskelija on hakenut asuntoa riittävän ajoissa. Opiskelija-asuntojen koko ja taso vaihtelevat. Joissakin asuntoloissa voi olla vain kahden hengen huoneita, eikä tilojen taso välttämättä vastaa Suomessa totuttua asumistasoa. Opiskelija voi myös hakea asuntoa itsenäisesti.

Erasmus vaihto-ohjelmaan osallistuvat valtiot

Erasmus+ -verkostoon kuuluvat kaikki EU-maat. Lisäksi Erasmus+ -ohjelmalla on EU:n ulkopuolisia yhteistyökumppanimaita esimerkiksi Länsi Balkanilla, Välimerellä, Venäjällä, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa.


Erasmus-vaihto-ohjelma

Erasmus-ohjelmaan hakeminen

Mikäli kiinnostuit Erasmus+ -opiskelijavaihdosta, ota yhteyttä oman oppilaitoksesi kansainvälisiin palveluihin ja kysy lisää oppilaitoksesi vaihtokohteista. Vaihtokohteen vaihtelevat oppilaitosten ja laitosten omien verkostojen mukaan. Kansainvälisistä palveluista saat myös apua hakuprosessiin. Kansainvälisen työharjoittelupaikan opiskelija hankkii yleensä itsenäisesti.

Erasmus-ohjelman tavoitteet

 • Työttömyyden vähentäminen etenkin nuorten keskuudessa
 • Aikuiskoulutuksen edistäminen sekä uusien ja työmarkkinoilla tarvittavien taitojen kehittäminen
 • Nuorten kannustaminen osallistumaan demokratian toteuttamiseen Euroopassa
 • Innovoinnin, yhteistyön ja uudistusten tukeminen
 • Koulunkäynnin keskeyttämisen vähentäminen
 • EU:n kumppanimaiden kanssa tehtävän yhteistyön ja liikkuvuuden edistäminen

Lue lisää:

» Vaihto-opiskelu

» Kansainvälinen harjoittelu

» Tutustu myös pohjoismaiseen Nordplus-vaihto-ohjelmaan


Tilaa uutiskirje
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.