Tutkinnon suorittaminen ulkomailla

Tutkinnon suorittaminen ulkomailla

Koko tutkinnon suorittaminen ulkomailla

Korkeakoulututkinto ulkomailla

Suurin osa ulkomailla koko tutkintoa suorittavista suomalaisista opiskelee korkeakoulututkintoa, mutta myös toisen asteen opinnot ulkomailla ovat mahdollisia. Lukio-opintojen jälkeen voit hakeutua suorittamaan alempaa korkeakoulututkintoa (bachelor) ulkomaisessa oppilaitoksessa. Alasta ja oppilaitoksesta riippuen opintoja on mahdollista jatkaa ylempään korkeakoulututkintoon (master) tai aina tohtoriksi asti. Ulkomaille voi myös lähteä opiskelemaan suoraan maisteritason opintoja, jos olet jo suorittanut Suomessa alemman korkeakoulututkinnon.

Käytä aikaa oppilaitoksen ja koulutusohjelman valintaan

Oppilaitoksen ja koulutusohjelman valintaan kannattaa aina varata aikaa. Omat kiinnostuksen kohteet ovat tärkein kriteeri, mutta myös oppilaitoksesta, opetuksen tasosta, opintojen kustannuksista ja kohdemaan tavoista ja kulttuurista kannattaa ottaa selvää. Jos kansainvälisten oppilaitosten vertailu tuntuu hankalalta, voi olla hyödyllistä tutustua esimerkiksi oppilaitoksia käsitteleviin hakuteoksiin kuten International Handbook of Universities tai World of Learning. Jos oppilaitos löytyy näistä hakuteoksista, se täyttää useimmiten esimerkiksi opintotuen saamisen edellytyksenä olevat kriteerit. Jos haluat varmistaa, kuuluko oppilaitos opintotuen piiriin, voit tarkistaa asian Kelan opintotukikeskukselta. 

Jos harkitset peruskoulun jälkeisiä jatko-opintoja ulkomailla, voit keskustella suunnitelmistasi oman koulusi opinto-ohjaajan kanssa. Myös muiden oppilaitoksessa opiskelevien kokemukset opinnoista ovat usein kullan arvoisia.

Hakuprosessi

Kun maa ja oppilaitos ovat selvillä, alkaa itse hakuprosessi. Myös hakuprosessiin kannattaa varata riittävästi aikaa, suositeltavaa onkin varata ainakin vuosi. Hakijan tulee olla omatoimisesti yhteydessä oppilaitokseen ja eri viranomaisiin sekä koti- että kohdemaassa.

Koulutusohjelmien pääsyvaatimukset vaihtelevat eri maissa. Moniin koulutusohjelmiin voi päästä opiskelemaan pelkästään aiempien todistusarvosanojen ja kielitaidon perusteella. Jotkut koulut kuitenkin vaativat lisäksi esimerkiksi pääsykokeen tai haastattelun suorittamista.

Suomalainen lukion päättötodistus ja ylioppilastodistus takaavat hakukelpoisuuden useimpien maiden korkeakouluihin. Myös ammatillinen koulutus antaa hakukelpoisuuden joihinkin korkeakouluihin.
 

Lue lisää:

» Hakeminen ulkomailla suoritettaviin opintoihin

» Ulkomailla suoritettavien opintojen rahoitus

» Selaa koulutusvaihtoehtoja
 


Tilaa uutiskirje
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.