Sivuston käyttötapa: Mobiili

Erasmus

Erasmus-vaihto-ohjelma

Erasmus – Euroopan unionin vaihto- ja yhteistyöohjelma korkeakouluille

Erasmus-vaihto-ohjelman periaatteet

Erasmus+ -ohjelma on Euroopan Unionin  koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma, josta rahoitetaan näiden alojen yhteistyötä Euroopassa.

Erasmus+ -ohjelma on tarkoitettu opiskelijoiden lisäksi myös monille muille toimijoille ja organisaatioille kuten korkeakouluille, oppilaitoksille, ajatushautomoille, tutkimuslaitoksille ja yrityksille. Tällä hetkellä vuoteen 2020 asti toimiva ohjelma yhdistää seitsemän aiemmin erillistä ohjelmaa.

Erasmus+ tukee korkeakoulujen eurooppalaista yhteistyötä ja liikkuvuutta. Ohjelmaan osallistumisen on todettu kehittävän osallistujien kielitaitoa, oman alan osaamista ja valmiuksia toimia kansainvälistyvässä työelämässä.

Erasmus on helppo väylä opiskelija-vaihtoon tai työharjoitteluun Eurooppaan

Erasmus+ -opiskelijavaihtoon voi lähteä 3−12 kuukaudeksi. Opiskelijavaihtoon voi osallistua opintojen aikana yhden kerran, jonka lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua Erasmus+ -harjoitteluun. Nämä mahdollisuudet ovat avoinna kandidaatin, maisterin ja tohtorin tutkintoa suorittaville.

Harjoittelija voi saada Erasmus+ -tukea matka- ja oleskelukustannuksiin ja lisätukea harjoitteluun. Tuen määrä vaihtelee lähtö- ja kohdemaan elinkustannusten erojen, tuen hakijoiden määrän, maiden välisen etäisyyden sekä muun tuen saatavuuden mukaan. Harjoittelun on myös tuettava opiskelijan tutkintokohtaisia oppimistavoitteita ja mahdollisuuksien mukaan kuuluttava hänen opinto-ohjelmaansa.

Erasmus+ -vaihdossa opinnot on usein mahdollista suorittaa englannin kielellä. Toisinaan kohdeyliopisto kuitenkin edellyttää, että vaihtoon tuleva opiskelija pystyy opiskelemaan kohdemaan kielellä, ja siksi vaihtoon ei pääsääntöisesti lähetetä sellaisia opiskelijoita, jotka eivät ole opiskelleet kohdemaan kieltä. Ennen vaihtoon lähtöä kieltä voikin kehittää oman oppilaitoksen järjestämillä kielikursseilla tai Erasmus+ -opiskelijoille järjestettävillä Online Linguistic Support -kielivalmennuspalvelussa (OLS).

Useimmat vaihtoyliopistot järjestävät Erasmus+ -opiskelijoille asunnon esimerkiksi korkeakoulun omasta opiskelija-asuntolasta, edellyttäen että opiskelija on hakenut asuntoa riittävän ajoissa. Opiskelija-asuntojen koko ja taso vaihtelevat. Joissakin asuntoloissa voi olla vain kahden hengen huoneita, eikä tilojen taso välttämättä vastaa Suomessa totuttua asumistasoa. Opiskelija voi myös hakea asuntoa itsenäisesti.

Erasmus vaihto-ohjelmaan osallistuvat valtiot

Erasmus+ -verkostoon kuuluvat kaikki EU-maat. Lisäksi Erasmus+ -ohjelmalla on EU:n ulkopuolisia yhteistyökumppanimaita esimerkiksi Länsi Balkanilla, välimerellä, Venäjällä, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa.


Erasmus-vaihto-ohjelma

Erasmus-ohjelmaan hakeminen

Mikäli kiinnostuit Erasmus+ -opiskelijavaihdosta, ota yhteyttä oman oppilaitoksesi kansainvälisiin palveluihin ja kysy lisää oppilaitoksesi vaihtokohteista. Vaihtokohteen vaihtelevat oppilaitosten ja laitosten omien verkostojen mukaan. Kansainvälisistä palveluista saat myös apua hakuprosessiin. Kansainvälisen työharjoittelupaikan opiskelija hankkii yleensä itsenäisesti.

Erasmus-ohjelman tavoitteet

  • Työttömyyden vähentäminen etenkin nuorten keskuudessa
  • Aikuiskoulutuksen edistäminen sekä uusien ja työmarkkinoilla tarvittavien taitojen kehittäminen
  • Nuorten kannustaminen osallistumaan demokratian toteuttamiseen Euroopassa
  • Innovoinnin,yhteistyönjauudistustentukeminen
  • Koulunkäynnin keskeyttämisen vähentäminen
  • EU:n kumppanimaiden kanssa tehtävän yhteistyön ja liikkuvuuden edistäminen

Lue lisää:

» Vaihto-opiskelu

» Kansainvälinen harjoittelu

» Tutustu myös pohjoismaiseen Nordplus-vaihto-ohjelmaan


Tilaa uutiskirje
Tilaa kuukausittain ilmestyvä uutiskirjeemme, niin saat ajankohtaista tietoa koulutusmaailmasta ja hakuajoista.