Sivuston käyttötapa: Mobiili

Erasmus

Erasmus – Euroopan unionin vaihto- ja yhteistyöohjelma korkeakouluille


Erasmus-vaihto-ohjelman periaatteet

Erasmus on Euroopan laajin korkeakouluopiskelijoiden vaihto-ohjelma, jossa on mukana jo 90 prosenttia kaikista Euroopan korkeakouluista. Erasmus ohjelmaan voivat osallistua yliopistot ja korkeakoulut, korkeakoulujen opiskelijat, opettajat ja muu henkilökunta. Erasmus-ohjelman kautta on mahdollista lähteä myös työharjoitteluun ulkomaille.

Erasmus -ohjelman kautta tuetaan korkeakoulujen eurooppalaista yhteistyötä ja liikkuvuutta. Ohjelmaan osallistumisen on todettu kehittävän osallistujien kielitaitoa, oman alan osaamista ja valmiuksia toimia kansainvälistyvässä työelämässä.

Erasmus on helppo väylä opiskelija-vaihtoon tai työharjoitteluun Eurooppaan

Erasmus-opiskelijavaihtoon voi lähteä 3−12 kuukaudeksi. Erasmus-opiskelijavaihtoon voi osallistua opintojen aikana yhden kerran, jonka lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua Erasmus-harjoitteluun.

Vaihto-opintoihin ja ulkomailla suoritettavaan työharjoitteluun on mahdollista hakea Kelan myöntämää opintotukea sekä Erasmus-ohjelmaan osallistuville tarkoitettua apurahaa. Edellytyksenä apurahan saamiselle on, että vaihdossa suoritetut opinnot voidaan hyväksilukea tutkintoon omassa tiedekunnassa.

Erasmus-vaihdossa opinnot on usein mahdollista suorittaa englannin kielellä. Toisinaan kohdeyliopisto kuitenkin edellyttää, että vaihtoon tuleva opiskelija pystyy opiskelemaan kohdemaan kielellä, ja siksi vaihtoon ei pääsääntöisesti lähetetä sellaisia opiskelijoita, jotka eivät ole opiskelleet kohdemaan kieltä. Ennen vaihtoon lähtöä kieltä voikin kehittää oman oppilaitoksen järjestämillä kielikursseilla tai Erasmus-opiskelijoille järjestettävillä harvinaisten EU-kielten kursseilla (EILC, Erasmus Intensive Language Course).

Useimmat vaihtoyliopistot järjestävät Erasmus-opiskelijoille asunnon esimerkiksi korkeakoulun omasta opiskelija-asuntolasta, edellyttäen että opiskelija on hakenut asuntoa riittävän ajoissa. Opiskelija-asuntojen koko ja taso vaihtelevat. Joissakin asuntoloissa voi olla vain kahden hengen huoneita, eikä tilojen taso välttämättä vastaa Suomessa totuttua asumistasoa. Opiskelija voi myös hakea asuntoa itsenäisesti.

Erasmus vaihto-ohjelmaan osallistuvat valtiot

Erasmus-verkostoon kuuluvat kaikki EU-maat. Erasmus-vaihto-ohjelman kautta voit lähteä vaihtoon muun muassa Alankomaihin, Belgiaan, Espanjaan, Irlantiin, Iso-Britanniaan, Italiaan, Itävaltaan, Kreikkaan, Latviaan, Liettuaan, Portugaliin, Ranskaan, Ruotsiin, Saksaan, Slovakiaan, Sloveniaan, Tanskaan, Unkariin tai Viroon. Euroopan unionin ulkopuolisista maista Erasmus-ohjelmaan osallistuvat Norja, Islanti, Liechtenstein, Makedonia ja Turkki.
Erasmus-ohjelmaan hakeminen

Mikäli kiinnostuit Erasmus-opiskelijavaihdosta, ota yhteyttä oman oppilaitoksesi kansainvälisiin palveluihin ja kysy lisää oppilaitoksesi vaihtokohteista. Vaihtokohteen vaihtelevat oppilaitosten ja laitosten omien verkostojen mukaan. Kansainvälisistä palveluista saat myös apua hakuprosessiin. Kansainvälisen työharjoittelupaikan opiskelija hankkii yleensä itsenäisesti.

Erasmus-ohjelman tavoitteet
 

  • liikkuvuuden laadun ja määrän lisääminen Euroopassa
  • korkeakoulujen keskinäisen ja työelämän kanssa tehtävän yhteistyön edistäminen
  • eurooppalaisen korkeakoulutusalueen toteutuminen
  • innovaatioiden syntymisen edistäminen
  • tutkintojen ja pätevyyksien läpinäkyvyyden ja tunnustamisen lisääminen
  • opintosuoritusten ja arvosanojen vastavuoroisen akateemisen tunnustamisen lisääminen
 

» Lue lisää vaihto-opiskelusta

» Lue lisää kansainvälisestä harjoittelusta

» Tutustu myös pohjoismaiseen Nordplus-vaihto-ohjelmaan


Tilaa uutiskirje
Tilaa kuukausittain ilmestyvä uutiskirjeemme, niin saat ajankohtaista tietoa koulutusmaailmasta ja hakuajoista.