Näyttää 1-15 koulutusta 15 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-15 koulutusta 15 tuloksesta

Sosiaali- ja terveysalan opiskelu ulkomailla -aiheisista koulutuksista lisätietoa alla:

Sosiaali- ja terveysalalla opiskelu on tulevaisuussuuntautunutta sekä käytännönläheistä. Sosiaalialaa opiskeltuasi, voit valmistua esimerkiksi lastenhoitajaksi, lähihoitajaksi tai sosionomiksi. Muita esimerkkejä alasta ovat vanhustenhoito, päihdehuolto, lasten- ja nuorten vapaa-ajantoiminta sekä kuntoutus. Sosiaalialaa voi opiskella muun muassa ammatillisessa oppilaitoksessa tai ammattikorkeakoulussa. Yliopistosta voi valmistua esimerkiksi sosiaalityöntekijäksi. Sosiaalityö on ihmisiä ja yhteisöjä auttamaan tähtäävää ammatillista toimintaa. Samalla termillä voidaan viitata myös sosiaalisiin ongelmiin kohdistuvaan yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen ja yliopistolliseen koulutukseen. Suomessa sosiaalityöntekijöiltä edellytetään lain vaatima kelpoisuus, jonka saa suorittamalla ylemmän korkeakoulututkinnon pääaineena sosiaalityö. Ulkomaille opiskelemaan hakiessasi kannattaa sinun ottaa selvää oppilaitoksen tarjoaman tutkinnon pätevyydestä Suomessa jo ennen opiskelemaan lähtöäsi.

Sosiaalityöntekijöiden työ on ihmisten ja yhteisöjen osallisuuden lisäämistä, palvelujen tuottamista, ongelmien ennaltaehkäisemistä, ratkaisuvaihtoehtojen etsimistä, arviointia ja seurantaa, päätöksentekoa ja heikommassa asemassa olevien asioiden ajamista. Voit opiskella sosiaali- ja terveysalaa niin yliopistossa, ammattikorkeakouluissa, kansanopistoissa kuin myös ammattikouluissa.

Sosiaali- ja terveysalaAmmatteja sosiaali- ja terveysalalla

Korkeakoulutetut sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset työskentelevät asiantuntijatehtävissä muun muassa sosiaalitoimistoissa, vanhustyössä, lastenkodeissa, päiväkodeissa, terveydenhuollossa, kouluissa, kehitysvammaisten palvelulaitoksissa, perheneuvoloissa, päihdehuollossa, kuntouttavassa työtoiminnassa sekä erilaisissa projekti- ja järjestötehtävissä. Sosiaalialan korkeakoulutettujen työ on vaativaa ja vastuullista asiakas- ja asiantuntijatyötä, jota säätelevät monet lait ja asetukset kuin myös ohjeet ja suositukset. Työn yhteiskunnallinen asema velvoitteineen sekä lisäksi kunkin organisaation työn tavoitteet määrittelevät sosiaali- ja terveysalan työn erityiset vaativuustekijät. Tämän laaja-alaista osaamista vaativan alan työn vaikutukset koskettavat syvällisesti yksittäisen ihmisen elämää ja elämisen ehtoja.

Sosiaali- ja terveysalan koulutus ulkomailla

Jos olet kiinnostunut suorittamaan koko sosiaali- ja terveysalan koulutuksen ulkomailla, kannattaa sinun ottaa yhteyttä suoraan haluamaasi oppilaitokseen saadaksesi kaikki tarvittavat tiedot. Erityisesti Virossa Tarton yliopistossa sekä Tallinnan teknillisessä yliopistossa opiskelee suomalaisia eri sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa. Käy myös katsomassa mitä sosiaali- ja terveysalan koulutuksia KILROY Educationilla on tarjolla!

Vertaile koulutuksia