Sivuston käyttötapa: Mobiili

Yhteiskuntatieteiden opiskelu ulkomailla

Yhteiskuntatieteiden opiskelu ulkomailla

Yhteiskuntatieteiden opiskelu ulkomailla

Yhteiskuntatieteissä tutkitaan yhteiskuntaa eri näkökulmista ja opiskelija voi suuntautua esimerkiksi poliittisiin, taloudellisiin tai sosiaalisiin kysymyksiin. Suuntautumisesta riippumatta yhteiskuntatieteilijät ovat koulututtuja etsimään ja analysoimaan tärkeiden päätösten takana olevaa informaatiota.

Näyttää 1-5 yhteensä 5 tulosta
Koulutukset Paikkakunta Oppilaitokset
Bachelor's Programme in Liberal Arts in Social Sciences Tallinna Tallinnan yliopisto
Bachelor's Programme in Politics and Governance Tallinna Tallinnan yliopisto
Master's Programme in International Relations Tallinna Tallinnan yliopisto
Master's Programme in Open Society Technologies Tallinna Tallinnan yliopisto
Master’s Programme in Human Rights in the Digital Society Tallinna Tallinnan yliopisto
Näyttää 1-5 yhteensä 5 tulosta
 

Yhteiskuntatieteiden opiskelu ulkomailla -aiheisista koulutuksista lisätietoa alla:

yhteiskuntatiedeYhteiskuntatiedettä voidaan luonnehtia johdannoksi nyky-yhteiskunnan rakenteisiin ja toimintaan. Yhteiskuntatiede tarjoaa perus- ja aineopintotasoisen johdannon poliittisen järjestelmän, kansalaisyhteiskunnan, sosiaalipolitiikan ja talouden kysymyksiin. Valtiotiede on vanhentunut nimitys yhteiskuntatieteille, mutta sana valtiotiede esiintyy kuitenkin esimerkiksi tiedekuntien nimissä.

Yhteiskuntatiede antaa perustiedot siitä, millainen on poliittinen järjestelmä ja kansalaisyhteiskunta, millaisia ovat kansalais- ja etujärjestöt, millaista on sosiaalipolitiikka sekä miten talous toimii. Opinnoissa painottuvat kansalaistaidot ja poliittisen vaikuttamisen keinot. Yhteiskuntatieteen perus- ja aineopinnot antavat opettajille yhteiskuntaopin opettajakelpoisuuden.

Opiskelu

Yhteiskuntatieteiden koulutusalalla on laaja ja monipuolinen oppiaineiden valikoima. Pääaineen ohella sivuaineet vaikuttavat usein siihen, millaiseen työhön alalta valmistunut sijoittuu.  Yhteiskuntatieteellisiä oppiaineita ovat mm.

 • Aluetiede, yhteiskuntamaantiede ja ympäristöpolitiikka
 • Filosofia
 • Hallintotieteet
 • Kansantaloustiede
 • Kehitysmaatutkimus
 • Kulttuuripolitiikka ja naistutkimus
 • Kunnallisala
 • Matkailuala
 • Poliittinen historia sekä talous- ja sosiaalihistoria
 • Sosiaalitieteet
 • Tilastotiede
 • Valtio-oppi ja kansainväliset suhteet
 • Viestintä

Huomioithan että tutkintonimikkeet voivat vaihdella pääaineen ja koulutusohjelman mukaan.

yhteiskuntatiede

Yhteiskuntatieteiden opiskelu ulkomailla

Yhteiskuntatieteitä on mahdollista opiskella lukuisissa oppilaitoksissa ympäri maailman. Esimerkiksi KILROY educationin kautta voit lähteä opiskelemaan yhteiskuntatieteitä Australiaan tai Uuteen-Seelantiin. European College of Liberal Arts tarjoaa mahdollisuuden yhteiskuntatieteiden opiskeluun Saksassa, Berliinissä. Viroon yhteiskuntatieteitä opiskelemaan tähtäävät taas voivat valita vaikkapa Tarton ja Tallinnan välillä. Tallinnassa voit opiskella yhteiskuntatieteitä esimerkiksi Tallinnan yliopistossa, Viron taideakatemiassa ja Tallinnan teknillisessä yliopistossa. Tartossa yhteiskuntatieteitä voi opiskella Tarton yliopistossa.

Työelämässä

Yhteiskuntatieteilijän työelämään sijoittumiseen vaikuttaa opiskeltava ala, tutkinnon laajuus sekä sivuaineopinnot. Yhteiskuntatieteellisen alan koulutus antaa valmiudet monenlaisiin tehtäviin ja opiskelijoiden ammatillisessa suuntautumisessa onkin huomattavia eroja. Valmistuneet sijoittuvat useimmiten yksityiselle sektorille, kansainvälisiin tehtäviin ja virkamiesammatteihin.

Yhteiskuntatieteiden koulutus mahdollistaa joustavan liikkumavapauden politiikan, sosiaalisen toiminnan, talouselämän, tiedonvälityksen, hallinnon ja tieteen alalla. Yhteiskuntatieteen / Valtiotieteen maisterit sijoittuvat tyypillisesti joko julkiselle tai yksityiselle sektorille erilaisiin, mm. tutkimuksen, analysoinnin, suunnittelun, tiedotuksen tai hallinnon ja johdon tehtäviin. Alan työntekijöille on kysyntää koko Suomessa ja suuri osa valtiotieteilijöistä työllistyy nykyään myös ulkomaille esim. erilaisiin EU:n tarjoamiin tehtäviin.

Vertaile koulutuksia