Näyttää 1-8 koulutusta 8 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-8 koulutusta 8 tuloksesta

Psykologian / Käyttäytymistieteen opiskelu ulkomailla -aiheisista koulutuksista lisätietoa alla:

Psykologia tutkii ihmisten käyttäytymistä, kokemusta ja inhimillisen toiminnan säännönmukaisuuksia. Psykologian opiskelu tarjoaa sinulle mielenkiintoisen tutkimusmatkan ihmiseen. Psykologia ja käyttäytymistieteet tutkivat ihmisten ja eläinten toimintaa, vuorovaikutusta ja käyttäytymistä. Tutkimustapoina voi olla esimerkiksi kokeellinen tutkimus, joka soveltuu hyvin aineistonhankintamenetelmäksi kognitiivisten toimintojen tutkimiseen, haastattelu, kenttätutkimus, erilaiset testit tai ymmärtävä fenomenologinen tutkimus, jota käytetään humanistisessa psykologiassa. 

Psykologiatiede muodostuu monista psykologian eri osa-alueista. Psykologiatieteistä puhuttaessa viitaaan yleiseen psykologiaan, neuropsykologiaan, kehityspsykologiaan, kognitiiviseen psykologiaan, persoonallisuuden psykologiaan sekä sosiaalipsykologiaan.

Opiskele psykologiaa / käyttäytymistieteitä ulkomailla

Jos olet kiinnostunut suorittamaan koko psykologian / käyttäytymistieteen koulutuksen ulkomailla, kannattaa sinun ottaa yhteyttä suoraan haluamaasi oppilaitokseen saadaksesi kaikki tarvittavat tiedot.  Psykologiaa / käyttäytymistieteitä voit opiskella myös lukemattomissa yliopistoissa ulkomailla. Suomessa KILROY Education välittää opiskelijoita ulkomaisiin yliopistoihin.

Ammattina psykologi

Psykologin arkea luonnehtii päivittäinen yhteistyö muiden alojen ammattilaisten kanssa. Psykologi voi toimia esimerkiksi oman alansa erityisasiantuntijana työyhteisössään sekä tekee suoraa asiakasvastaanottotyötä. Psykologista tietoa tarvitaan hyvinkin monenlaisissa työyhteisöissä. Kasvatus- ja perheneuvolapsykologi työskentelee esimerkiksi kasvatuksen asiantuntijana perheneuvolassa. Psykologi auttaa vanhempia löytämään ratkaisuja lasten ja nuorten ongelmatilanteissa. Ratkaisujen löytämisessä psykologi voi käyttää apuna muun muassa psykologisia tutkimuksia ja testejä. Hän tukee traumoissa ja kriiseissä sekä auttaa tarvittaessa erilaisten yksilö-, pari- perhe- ja ryhmäterapioiden avulla.

Psykologi saattaa myös ohjata asiakasryhmiä ja pitää koulutuksia. Asiakastyön lisäksi psykologien työhön sisältyy yhteistyötä muiden toimijoiden ja omaisten kanssa sekä suunnittelu- ja kehitystehtäviä. Osa psykologeista toimii johto-, kehittämis- ja suunnittelutehtävissä, jolloin asiakasvastaanottotyötä ei välttämättä ole lainkaan.

Psykologia muissa ammateissa

Psykologia on tärkeä osa työtä myös muissa ammateissa kuin itse psykologin ammatissa. Näistä koulutuksista esimerkkejä ovat käyttäytymistieteen osa-alueet kuten antropologia, sosiobiologia ja etologia. Käyttäytymistieteet käsittävät tieteenalat, jotka tutkivat ihmisten ja eläinten toimintaa, vuorovaikutusta ja käyttäytymistä.

Vertaile koulutuksia