Näyttää 1-3 koulutusta 3 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-3 koulutusta 3 tuloksesta

Lääkärikoulutus ulkomailla -aiheisista koulutuksista lisätietoa alla:

Lääkäri

Lääkäri on Suomessa lääketieteen lisensiaatin (LL) tai ulkomailla vastaavan koulutuksen saanut terveydenhuollon ammattilainen, joka on saanut oikeuden harjoittaa lääkärinammattia laillistettuna ammattihenkilönä. Peruskoulutuksen jälkeen lääkärit voivat erikoistua jollekin lääketieteen erikoisalalle. Lääkärit voivat myös suorittaa tieteellisen jatkotutkinnon. Tästä jatkotutkinnosta valmistunut saa itselleen tutkintonimikeen lääketieteen tohtori (LT).

Lääketieteen opinnoissa opiskelija perehtyy aluksi ihmisen rakenteeseen ja toimintaan. Käytännön lääkärin työssä tarvittavien taitojen harjoittelu tapahtuu opintojen myöhemmässä vaiheessa opetussairaalassa. Opinnot johtavat lääketieteen lisensiaatin tutkintoon, jonka suoritettuaan opiskelija voi toimia lääkärinä. Tutkinnon jälkeen opiskelija voi halutessaan erikoistua esimerkiksi lasten kirurgiaan, psykiatriaan, silmätauteihin ja yleislääketieteeseen.

Lääkärin koulutus

Suomessa lääkäreitä koulutetaan Helsingin, Kuopion, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistojen lääketieteellisissä tiedekunnissa. Moni suomalainen lähtee myös ulkomaille, esimerkiksi Viroon, suorittamaan lääketieteen opintojaan.

Lääketieteen lisensiaatin (LL) tutkinto on lääkärin perustutkinto. Tämän koulutuksen jälkeen opiskelija laillistetaan lääkäriksi, mutta hänen on kuitenkin suoritettava kaksivuotinen ns. perusterveydenhuollon lisäpätevöitymisvaihe, minkä jälkeen hän voi toimia itsenäisenä yleislääkärinä. Useat opiskelijat suorittavat peruskoulutuksen jälkeen erikoislääkärin tutkinnon. Tämän tutkinnon suorittamiseen kuluu vähintään viisi vuotta.

Lääkärin työ

Työssään lääkäri määrittää potilaiden sairauksia tutkimusten ja haastattelujen perusteella ja päättää myös hoitotoimenpiteistä. Lääkärin työhön kuuluu myös sairauksien ennaltaehkäisemistä. Lisäksi lääkäreillä voi olla hallinnollisia tehtäviä. Näitä ovat esimerkiksi laitoksen tai osaston johtaminen. Lääkäri voi työskennellä erikoistumisalansa mukaisesti esimerkiksi yleislääkärinä, psykiatrina, kirurgina tai tutkijana.

Lääkärin työ edellyttää hyvää terveyttä, nopeaa päättelykykyä ja stressinsietokykyä. Lääkärin ammatti on vaativa ja vastuullinen, mutta myös paljon antava.  Lääkärin työssä ei ole kysymys ainoastaan kulloisenkin sairauden hoitamisesta, vaan lääkärin on kyettävä näkemään potilas kokonaisuutena.

Lääketiede kehittyy koko ajan ja ammattitaidon ylläpitämiseksi lääkärin onkin seurattava alaa jatkuvasti. Epäsäännöllisten työaikojen ja pitkien päivystysten vuoksi työ voi olla fyysisesti raskasta.

Lääkärin työpaikat

Lääkärin työpaikkoja ovat esimerkiksi sairaalat, terveyskeskukset, työterveydenhuolto ja yksityiset lääkäriasemat. Osa lääkäreistä on päätoimisia yksityislääkäreitä ja osa pitää sivutoimista yksityisvastaanottoa. Lääkäri voi työskennellä myös lääketeollisuudessa, hallinnossa, erilaisissa yrityksissä ja järjestöissä, puolustusvoimissa sekä opetuksen ja tutkimuksen parissa.

Lääkärin palkkaus

Lääkärin palkka koostuu peruspalkasta, siihen kuuluvista lisistä, mahdollisista lisätyöpalkkioista ja päivystyskorjauksista. Lisien osuus voi olla jopa 20-50 prosenttia palkasta.

Lääkärin opinnot ulkomailla

Vertaile koulutuksia