Näyttää 1-20 koulutusta 31 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-20 koulutusta 31 tuloksesta
1
2

Johtamisen opinnot ulkomailla -aiheisista koulutuksista lisätietoa alla:

Johtamisen ja organisaatioiden tieteenalan opintojen tarkoitus on tarjota opiskelijalle tiedollista pohjaa yrityksen liiketoiminnan luomiseen, suuntaamiseen ja kehittämiseen sekä ihmisten johtamiseen.

Jos opiskelija haluaa työskennellä henkilöstökysymysten parissa, henkilöstöammattilaisen koulutus voi olla juuri häntä varten. Työhön sisältyy myös usein työympäristön kehittämistä, muun muassa organisaation ja tilojen kehittämisen ja muutosjohtamisen muodossa.

Johtaminen, organisaatiot ja henkilöstö

Työelämässä selviäminen edellyttää toimintaympäristöjen ja toimialojen ymmärtämistä ja vahvaa liiketoimintaosaamista. Ammatillisen osaamisen rinnalla tarvitaan myös itsetuntemusta, luovuutta, ihmissuhdetaitoja sekä johtajuus- ja ryhmätyöskentelytaitoja.

Johtamisen opinnot tarjoavat valmiuksia mm.:

  • Uuden liiketoiminnan luomiseen, yrityksen perustamiseen ja yrittäjyyteen
  • Kehittämisprosessien ja projektien johtamiseen
  • Henkilöstöammattilaisen tehtäviin
  • Tehtäviin kansainvälisissä toimintaympäristöissä
  • Monenlaisiin asiantuntija- ja yleisjohdon tehtäviin sekä pienissä että suurissa yrityksissä ja julkisorganisaatioissa.

Johtamisen opinnot ulkomailla

Henkilöstöhallintoon liittyviä koulutuksia on tarjolla tänä päivänä hyvin paljon ja koulutuksia löytyy melkein koulutusmuodoissa. Jokainen voi siis valita juuri itselleen sopivan koulutuksen esim. ammattikorkeakoulussa tai kansanopistossa. Halutessaan opiskelijan on mahdollista kouluttautua myös etäopiskelun avulla. Koulutukset vaihtelevat sekä pituudeltaan että sisällöltään. Yliopistoissa ja korkeakouluissa organisaatioiden ja johtamisen pääaineopinnot avaavat lukuisia ovia työelämään esimerkiksi henkilöstötoimen tehtäviin, koulutus-, kehittämis- ja tutkimustehtäviin, erityyppisiin liikkeenjohdon konsultointitehtäviin sekä kotimaisiin että kansainvälisiin asiantuntija- ja johtotehtäviin.

Henkilöstöalan monipuolisuudesta kertoo se, että henkilöstöammattilaisen tehtävänimike voi olla henkilöstöpäällikkö, HR Manager, henkilöstön kehittämispäällikkö, koulutussuunnittelija, Competence Manager, henkilöstöassistentti, Personnel Administrator, henkilöstökonsultti, Head Hunter yms.

Työelämässä – tulevaisuus

Henkilöstö ja työympäristö on aiheena hyvin ajankohtainen ja henkilöstö on saavuttanut strategisen roolin yrityksen toiminnassa. Siten myös alan osaajia tarvitaan. Yrityksen johtamisessa korostuvat nykyään kyvykkyydet, jotka edistävät onnistunutta henkilöstövoimavarojen kehittämistä ja käyttöä. Vuorovaikutustaidot, tiimien johtaminen ja henkilöstön sitoutuminen organisaatiossa ovat tulevaisuudessakin edellytyksiä menestyksekkäälle yritystoiminnalle.

Vertaile koulutuksia