Näyttää 1-3 koulutusta 3 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-3 koulutusta 3 tuloksesta

Filosofian opiskelu ulkomailla -aiheisista koulutuksista lisätietoa alla:

Filosofia tutkii kriittisesti yhteiskunnallisen toiminnan, kulttuurin ja erityistieteiden taustalla olevia periaatteellisia kysymyksiä, jotka ovat usein abstrakteja ja etäällä jokapäiväisestä elämästä. Oppiaineena filosofia poikkeaa siten muista yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan aineista. Toisaalta useimmat filosofiset kysymykset liittyvät inhimilliseen toimintaan, jota useat yhteiskuntatieteetkin tutkivat.

Filosofian opinnot ulkomailla

Monet ulkomaiset oppilaitokset tarjoavat filosofian koulutusta. Kilroy Educationin kautta voit lähteä suorittamaan filosofian opintoja Australiaan. Tallinnassa filosofian koulutusta järjestää Tallinnan yliopisto. Berliinissä voit opiskella filosofiaa European College of Liberal Arts -koulussa.

Filosofian opiskelu ulkomailla

Filosofian opiskelu

Filosofian oppiaine sisältää teoreettisen ja käytännöllisen filosofian linjat. Perusopinnot ovat kaikille yhteisiä. Pääaineopinnot johtavat valtiotieteiden kandidaatin tai valtiotieteiden maisterin tutkintoihin. Muiden yliopistotutkintojen tavoin kandidaatin tutkinnon pituus on 3 vuotta, ja maisterin kokonaisuudessaan 5 vuotta.

Opinnot antavat systemaattiset tiedot filosofiasta itsenäisenä tieteenalana sekä harjaannuttavat filosofiseen analyysiin ja argumentaatioon. Lisäksi opinnoissa saavutetaan systemaattisen filosofian peruskäsitteiden ja filosofian eri osa-alueiden tärkeimpien käsitysten ja ajatussuuntien sekä niiden historian tuntemus.

Työelämä

Filosofian opiskelu antaa valmiudet filosofian tutkijan työhön, mutta suurin osa filosofian maisteriksi valmistuvista ei kuitenkaan työllisty tutkijoiksi. Tutkintoon sisällytetyillä sivuaineilla on usein suuri vaikutus tulevaan urasuuntautumiseen, ja sivuaineiden valintaa kannattaakin miettiä myös tästä näkökulmasta. Filosofian opinnoista on hyötyä myös esimerkiksi tiedotus-, kulttuuri- ja kirjastoalan työtehtävissä.

Vertaile koulutuksia