Maaopas - Ruotsi

Opiskelemaan Ruotsiin

Opiskele Ruotsissa!

Hyppää lahden toiselle puolen ja lähde opiskelemaan Ruotsiin! Studentum.fi:n Ruotsin maaoppaasta löydät paljon tärkeää informaatiota opiskelusta Pohjoismaiden suurimmassa valtiossa. Tiesitkö esimerkiksi, että Ruotsi on yksi suosituimmista maista Suomesta ulkomaille opiskelemaan lähtevien keskuudessa. Ruotsissa toimiikin lukuisia suomalaisten opiskelijoiden järjestöjä, joiden toimintaan opiskelija voi osallistua.

Lue lisää Yleistä Ruotsista
Lue lisää Yleistä opiskelusta Ruotsissa
Lue lisää Opiskelu Ruotsissa
Lue lisää Opintojen rahoitus ja opintotuki Ruotsissa opiskeluun
Lue lisää Asuminen Ruotsissa
Lue lisää Elinkustannukset Ruotsissa

Lue lisää Kiinnostuitko? Klikkaa tästä ja tutustu koulutusvaihtoehtoihin Ruotsissa!

Opiskele Ruotsissa!

Yleistä Ruotsista

Ruotsi on läntisen Euroopan kolmanneksi suurin valtio ja suurin Pohjoismaa. Asukkaita maassa on noin 9,5 miljoonaa ja pinta-alaa kertyy yli 450 000 neliökilometriä. Maan pääkaupunki on Tukholma, joka on samalla myös Ruotsin suurin kaupunki. Ruotsi on Euroopan unionin jäsen, mutta ei kuiten-kaan kuulu Euroopan rahaliittoon. Valuuttana onkin edelleen ruotsin kruunu. Ruotsi on yksi maailman kehittyneimmistä ja rikkaimmista maista. Ruotsi on perustuslaillinen monarkia, jonka muodollinen päämies on kuningas - tällä hetkellä maata hallitsee Kaarle VXI Kustaa. Kuninkaalla ei ole kuiten-kaan poliittista valtaa.

Ruotsalaiset ovat ylpeitä kulttuuristaan, taiteistaan ja perinteistään. Maassa järjestetäänkin useita erilaisia kulttuuritapahtumia ympärivuoden. Maassa on myös lukemattomat määrät historiallisesti merkittäviä kohteita, museoita ja taidegallerioita. Musiikin ja teatterin ystävät pääsevät nauttimaan monipuolisista konserteista, näytelmistä ja musikaaleista.

Ruotsin aika on tunnin jäljessä Suomen aikaan, mutta kellot käännetään samalla tavalla kuten Suomessa keväällä ja talvella.

Ruotsalainen elämäntyyli vastaa pitkälti suomalaista – kesäisin nautitaan lomailusta, auringosta, mökkeilystä, veneilystä ja kalastuksesta ja talvisin tehdään töitä, viihdytään kotona sekä viikonloppuisin nautitaan kupponen lämmintä teetä kahviloissa ystävien kanssa sekä käydään kulttuuritapahtumissa. Kahvilakulttuuri, eli fika, tuleekin nopeasti tutuksi maahan muuttaneelle.

Lue lisää Kiinnostuitko? Klikkaa tästä ja tutustu koulutusvaihtoehtoihin Ruotsissa!

Yleistä opiskelusta Ruotsissa

Ruotsi on yksi suosituimmista maista Suomesta ulkomaille opiskelemaan lähtevien keskuudessa. Ruotsissa toimiikin lukuisia suomalaisten opiskelijoiden järjestöjä, joiden toimintaan opiskelija voi osallistua. Järjestöt järjestävät esimerkiksi illanviettoja, juhlia, matkoja sekä muita tapahtumia. Uuteen maahan muuttaessa vertaistuki onkin tärkeässä roolissa – älä siis epäröi mennä mukaan tapahtumiin!

Lukukausimaksut ovat ainoastaan EU-alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille. Siten siis suomalaisen ei tarvitse maksaa yliopisto- ja korkeakouluopinnoistaan lukukausimaksua. Yksityisten oppilaitosten kohdalla lukukausimaksu kannattaa tarkistaa oppilaitoskohtaisesti. Pohjoismaiden kansalaiset eivät myöskään tarvitse erillistä oleskelu- tai työlupaa Ruotsissa.

Ruotsissa toimii 47 yliopistoa ja korkeakoulua, joilla on oikeus antaa ruotsalaisia tutkintoja. Ilmoittautuminen ja haku lähes kaikkiin koulutusohjelmiin ja kursseihin tapahtuu yhteishaussa. Sähköinen hakulomake täytetään osoitteessa www. antagning.se ja lista kaikista yliopistosta ja korkeakouluista löytyy muun muassa osoitteesta www. studera.nu. Haku ruotsinkielisiin koulutusohjelmiin järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväisin ja syksyisin. Tarkat hakuajat kannattaa kuitenkin tarkistaa oppilaitoskohtaisesti. Oppilaitoksia ja koulutusohjelmia on siis tarjolla hyvin monipuolisesti – kannattaakin varata riittävästi aikaa, jotta omia toiveita ja odotuksia vastaava koulu ja koulutusohjelma löytyvät. Hyvää ja monipuolista tietoa opiskelumahdollisuuksista, kouluista ja koulutuksista löydät osoitteesta www.studentum.se.

Kevään 2012 yhteishausta alkaen suomalaishakijat hakevat opiskelijapaikkoja samoissa kiintiöissä ruotsalaisten kanssa. Siten suurin osa hakijoista hakee opiskelupaikkaa todistusarvosanojensa perusteella.

Lue lisää Kiinnostuitko? Klikkaa tästä ja tutustu koulutusvaihtoehtoihin Ruotsissa!

Opiskelu Ruotsissa

Opetuskieli ruotsalaisissa korkeakouluissa on pääosin ruotsi, mutta opetusta annetaan jonkin verran myös englanniksi. Muutamat koulut järjestävät myös koulutusohjelmia kokonaan englannin kielellä - erityisesti maisteritason opintoja on mahdollista suorittaa englanniksi useissa kouluissa.

Korkeakoulututkinnon voi suorittaa kokoamalla yksittäisiä kursseja tai hakemalla valmiiseen koulutusohjelmaan. Useimmiten ammattiin valmistavat tutkinnot on mahdollista suorittaa ainoastaan koulutusohjelmassa.

Jos koko tutkinnon suorittaminen ei tunnu omalta jutulta, opiskelijavaihto on loistava vaihtoehto sinulle, joka haluat kuitenkin suorittaa osan tutkinnostasi ulkomailla. Vaihtoon lähteminen edellyttää, että sinulla on opiskelupaikka Suomessa. Useimmiten ulkomailla suoritetut opinnot on mahdollista sisällyttää osaksi Suomessa suorittamaasi tutkintoa. Tarkempia tietoja opiskelijavaihdosta kannattaa tiedustella oman oppilaitoksesi kansainvälisten palvelujen toimistosta. Korkeakouluopiskelijan on helpointa lähteä vaihtoon sellaisiin ulkomaisiin oppilaitoksiin, joiden kanssa omalla oppilaitoksellasi on yhteistyösopimus. Opiskelijavaihtoa rahoittavia vaihto-ohjelmia ovat mm. Eurooppaan suuntautunut Erasmus sekä Pohjoismaihin ja Baltiaan keskittyvä Nordplus.

Vuosia kestäville koulutusohjelmille on myös muita vaihtoehtoja, nimittäin monet oppilaitokset tarjoavat mahdollisuuden lyhytaikaiseen opiskeluun erilaisten kurssien ja opintokokonaisuuksien muodossa. Useimmiten näihinkin haetaan Studera.nu -palvelun kautta. Monipuolisia kurssien ja opintokokonaisuuksien järjestäjiä ovat esimerkiksi kansanopistot (folkhögskola). Kansanopiston kurssien avulla voit esimerkiksi täydentää opintojasi tai suorittaa joidenkin oppilaitosten kanssa yhteistyössä järjestettäviä kursseja.

Kelpoisuus opintoihin Ruotsissa

Ruotsalaisessa korkea-asteen oppilaitoksessa opiskelu edellyttää yleisen korkeakoulukelpoisuuden täyttymistä. Tämä kelpoisuus täyttyy, jos hakijalla on korkeakoulukelpoisuus Suomessa ja jos hän on suorittanut vähintään kolmen vuoden lukio-opinnot ruotsin kielessä. Tämän lisäksi hakijan tulee olla suorittanut hyväksytysti vähintään kuusi englannin kielen kurssia A-kielenä tai B1/B2-kielenä vähintään seitsemän kurssia. Opiskelijalla voi olla myös muuta kautta saavutettu kielitaso, joka vastaa edellä mainittuja kriteerejä. Nämä vaatimukset koskevat kaikkea korkea-asteen koulutusta Ruotsissa. Joihinkin oppilaitoksiin on myös erityisiä pääsyvaatimuksia. Näillä tarkoitetaan eri yliopistojen ja korkeakoulujen koulutusohjelmiin sidottuja kelpoisuusvaatimuksia. Englanninkielisten koulutusohjelmien pääsyvaatimukset kannattaa useimmiten selvittää suoraan kyseisestä koulusta.

Lukuvuosi Ruotsissa

Yliopistojen ja korkeakoulujen lukuvuosi koostuu elo-syyskuun vaihteesta tammikuun loppuun kestävästä syyslukukaudesta, sekä tammikuun lopusta kesäkuun puoliväliin kestävästä kevätlukukaudesta. 

Opintoja voi suorittaa joko koulutusohjelmina tai yksittäisinä kursseina. Yksittäisillä kursseilla voit suorittaa joko koko tutkinnon tai mahdollisesti täydentää jo olemassa olevaa osaamistasi, esimerkiksi aikaisempaa tutkintoasi. Opiskelu on monipuolista, ja koostuu useista erilaisista osista, kuten luennoista, seminaareista, ryhmätöistä ja projektitöistä. Opintoihin sisältyy myös omatoimista opiskelua kirjallisten töiden ja esitysten valmistelujen muodossa.

Useimmissa ruotsalaisissa yliopistoissa tehdään jokaisen lukuvuoden lopussa tutkielma. Tutkielman laajuus riippuu käydyn kurssin tasosta. Tutkielma vastaa hieman Suomessa tehtävää kandidaatin tutkielmaa tai opinnäytetyötä, mutta on usein laajuudeltaan suppeampi. Sen sijaan opintojensa loppuvaiheessa opiskelija tekee pääaineessaan itsenäisen laajemman tutkielman, jonka tarkoitus on todistaa hänen opinnoissaan saavuttamansa tiedot ja taidot. Kaikki opintosuoritukset arvostellaan eurooppalaisella ECTS-asteikolla, A-F. Asteikossa A on korkein arvosana. Myös hyväksytty/hylätty -arvostelu on käytössä joissain opinto-osioissa.

Opiskelumateriaali Ruotsalaisissa oppilaitoksissa

Opiskelumateriaalia voi lainata kirjastoista – useimmilla oppilaitoksilla on hyvin toimivat kirjastot, jotka ovat opiskelijoiden käytettävissä. Tenttikirjat ovat usein kuitenkin hyvin varattuja, jolloin opiskelija joutuu ostamaan niitä itse. Siten kurssimateriaalia varten onkin syytä varata rahaa jokaiselle lukukaudelle. Useimmat ylioppilaskunnat ja osakunnat myyvät kuitenkin käytettyjä kirjoja hieman halvempaan hintaan. Näille markkinoille voit myös myydä omat kirjasi, kun et niitä enää tarvitse. Joillekin kursseille voi myös ostaa tenttiaineistoa (kompendium) suoraan oppilaitoksilta. Aineiston hinta vaihtelee 60 kruunusta 120 kruunuun.


Opiskelija-alennukset Ruotsissa

Kaikki täysi-ikäiset ja opintotukeen oikeutetut opiskelijat voivat saada opiskelija-alennuksia Ruotsissa – kouluasteesta riippumatta. Useimmiten alennukset koskevat alle 26-vuotiaita. Yliopiston tai korkeakoulun jäsenmaksun maksanut opiskelija saa itselleen kampuskortin, joka oikeuttaa alennuksiin monissa eri tilanteissa. Muun muassa monet liikenneyritykset antavat opiskelijoille alennusta. Eräs huomioitava asia on, että Suomesta poiketen Ruotsissa valtio ei tue opiskelijaruokailua. Oppilaitoksista löytyy usein opiskelijaravintoloita, jotka tarjoavat lounasta hieman edullisempaan hintaan, 50–80 kruunun väliltä.

Lue lisää Kiinnostuitko? Klikkaa tästä ja tutustu koulutusvaihtoehtoihin Ruotsissa!

Opintojen rahoitus ja opintotuki Ruotsissa opiskeluun

Suomalaisen opiskelijan on mahdollista saada opintotukea myös ulkomaille. Tukea voi saada ulkomaisiin opintoihin, jotka sisällytetään suomalaiseen tutkintoon – esimerkiksi kun opiskelija lähtee opiskelijavaihtoon ulkomaille. Lisäksi Kelan myöntämää opintotukea voi tietyin ehdoin saada koko tutkinnon suorittamiseen – ehdot ovat, että opiskelu on tutkintoon johtavaa, opinnot tapahtuvat julkisen valvonnan alaisessa oppilaitoksessa sekä opintojen tulee vastata Suomessa tuettavia opintoja.

Elantoa voi myös hankkia itse – suomalaisella opiskelijalla on nimittäin mahdollisuus työskennellä Ruotsissa rajoituksetta. Kokonaan opintojen rahoitusta ei kuitenkaan kannata laskea palkkatyön varaan – kuten sanottu, opiskelukin on täysipäiväistä työtä ja siten muulle työskentelylle ei välttämättä jää aikaa. Osa-aikatyö onkin hyvä ja joustava vaihtoehto opiskelijalle.

Lue lisää Kiinnostuitko? Klikkaa tästä ja tutustu koulutusvaihtoehtoihin Ruotsissa!

Asuminen Ruotsissa

Opiskelijalle löytyy monenlaisia asumisvaihtoehtoja Ruotsissa. Omistus- ja vuokra-asuntojen lisäksi muutamat säätiöt ja yritykset järjestävät opiskelija- ja työsuhdeasuntoja. Vaihtoehtoihin kannattaakin tutustua huolella, hyvissä ajoin ennen muuttoa. Lisäksi kannattaa ottaa huomioon, että asuntojen hinta ja saatavuus vaihtelee huomattavasti eri puolilla Ruotsia. Hyvät tiet etsiä asuntoa ovat esimerkiksi ylioppilaskuntien tarjoamat asunnonvälityspalvelut, lehti-ilmoitukset sekä internet-sivustot. Ensimmäisen asunnon kanssa ei kannata kuitenkaan olla turhan nirso – nappaa itsellesi ensimmäinen hyvä asunto, joka sinulle tarjontaan. Paikan päältä on huomattavasti helpompi etsiä itselle mieleistä asuntoa. Kimppakämppä on myös hyvä vaihtoehto, kun kyseessä on uuteen maahan muutto.

Elinkustannukset Ruotsissa

Elinkustannukset vaihtelevat paikkakunnan ja henkilökohtaisten kulutustottumusten mukaan. Siten elinkustannukset Ruotsissa eivät juuri poikkea suomalaisista – suurimmissa kaupungeissa on kalliimpaa ja pienemmillä paikkakunnilla halvempaa. Opiskelijoiden kannattaa ottaa huomioon erityisesti se, että Ruotsin valtio ei tue opiskelijaruokailua. Useimmilla oppilaitoksilla on kuitenkin omat kahvilansa ja ravintolansa, joista opiskelijan on mahdollista ostaa esimerkiksi lounasta hieman edullisempaan hintaan.

Lue lisää Kiinnostuitko? Klikkaa tästä ja tutustu koulutusvaihtoehtoihin Ruotsissa!

Lähteet: maatieto.net, VisitSweden


Mainokset