Maaopas - Viro

Opiskele Virossa!

Opiskele Virossa!

Opiskele lätäkön toisella puolella Virossa! Studentum.fi:n Viron maaoppasta voit lukea informaatiota Virossa opiskelusta, opiskelupaikan hakuprosessista sekä yleisesti asumisesta  ja elämisestä Virosta.

Lue lisää! Yleistä Virosta
Lue lisää! Yleistä opiskelusta Virossa
Lue lisää! Opiskelu Virossa
Lue lisää! Oppilaitokset Virossa
Lue lisää! Asuminen Virossa
Lue lisää! Elinkustannukset Virossa

Lue lisää! Tutustu koulutusmahdollisuuksiin Virossa klikkaamalla tästä!

Opiskele Virossa!

Yleistä Virosta

1,3 miljoonan asukkaan maa, Viro, on Suomesta vain pienen hyppäyksen päässä – matka lahden toiselle puolelle on vain 83 kilometriä. Laivaliikenne Viron pääkaupungista Tallinnasta kulkee nopeasti ja kätevästi Helsinkiin ja Tukholmaan. Pääkaupungissa Tallinnassa asuu yli 400 000 asukasta ja se on samalla vaan ylivoimaisesti suurin kaupunki. Viro kuuluu Schengenin alueeseen, eli sillä on avoimet rajat muun Euroopan kanssa.

Euroopan unioniin kuuluvien maiden kansalaisilta ei vaadita oleskelulupaa Virossa, ainoastaan voimassa oleva passi. Maahan saapuvien EU:n kansalaisten tulee kuitenkin rekisteröidä oleskelunsa viimeistään kolmen kuukauden kuluttua saapumisestaan. Lisäksi maahan muuttaneen tulee tehdä hakemus henkilökortista kuukauden kuluessa rekisteröinnistä.

Lue lisää! Tutustu koulutusmahdollisuuksiin Virossa klikkaamalla tästä!

Yleistä opiskelusta Virossa

Viro on yksi suosituimmista maista Suomesta ulkomaille opiskelemaan lähtevien keskuudessa. Suurin osa Virossa opiskelevista suomalaisista opiskelee Tartossa, jossa yliopistossa opiskelevien suosituin pääaine on lääketiede. Myös Tallinnan yliopistot ja muut oppilaitokset ovat viime vuosina olleet suosiossa suomalaisten keskuudessa. Siten siis suomalaiset ovat löytäneet tiensä myös muihin Viron korkeakouluihin.

Viron korkeakouluissa opiskelee noin 70 000 opiskelijaa ja korkea-asteen koulutusta on mahdollista hankkia jopa 24 oppilaitoksessa. Korkea-asteen koulutus jaetaan akateemiseen ja ammatilliseen korkeakoulutukseen.

EU-maiden kansalaiset voivat hakea Virossa valtiollisten korkeakoulujen maksuttomiin opiskelupaikkoihin. Näitä ovat valtion omistuksessa olevat ammatilliset oppilaitokset. Lukukausimaksu peritään siten siis ainoastaan kaikista maksullisista opiskelupaikoista ja kansainvälisistä opinto-ohjelmista, joissa opetuskielenä on englanti. Yleensä lukuvuosimaksut vaihtelevat 1000 eurosta 7000 euroon, riippuen oppilaitoksesta ja koulutusohjelmasta.

Jos opiskelijalla on suunnitelmissa suorittaa tutkintonsa Virossa, hakuprosessi kannattaa aloittaa noin vuosi ennen suunniteltua opintojen alkamisajankohtaa. Hakijan tulee ottaa yhteyttä hakemansa yliopiston kansainvälisten asioiden toimistoon, josta hän saa tietoa opinto-ohjelmista, pääsyvaatimuksista, hakupapereihin liittyvistä kysymyksistä ja muista tärkeistä mieltä askarruttavista asioista.

Lue lisää! Tutustu koulutusmahdollisuuksiin Virossa klikkaamalla tästä!

Opiskelu Virossa

Opetusjärjestelmä on Virossa oppiaine- ja kurssipohjainen. Oppiainepohjaisessa järjestelmässä opiskelija suorittaa oppiaineita lukukausittaisen opinto-ohjelman mukaan, jolloin opiskelija valitsee itselleen pääaineen sekä ainakin yhden sivuaineen. Useimmiten opetusohjelma koostuu erilaisista moduuleista jotka päättyvät lopputenttiin tai tutkielmaan. Jokaisen lukuvuoden päätteeksi opiskelijan on suoritettava vähintään 75% opetusohjelman aineista. Tämä tarkoittaa sitä, että opintopisteiden määrää seurataan tarkasti vuosittain: jos opiskelija ei täytä suoritusvaatimuksia, hän menettää tutkintosuoritusoikeutensa.

Kurssipohjaisessa järjestelmässä sen sijaan opiskelija suorittaa oppiaineita ennalta määrätyssä järjestyksessä. Opiskelija ei pääse seuraavalle vuosikurssille, jos hän ei ole suorittanut kaikkia edellisen lukuvuoden oppiaineita ja tenttejä.

Korkea-asteen koulutus jaetaan akateemiseen (akadeemiline kõrgharidus) ja ammatilliseen korkeakoulutukseen (rakenduskõrgharidus). Akateemisessa opetuksessa keskeistä on erityisesti tutkimustyöhön tarvittavan osaamisen kehittäminen ja kartuttaminen, kun taas ammatillisen opetuksen erityispiirre on käytännön harjoittelu ja sen korostuminen opinnoissa. Korkea-asteen koulutusta tarjoavat valtiollisten oppilaitosten lisäksi useat yksityiset oppilaitokset.

Korkeakouluissa käytetään kaksivaiheista tutkintojärjestelmää, joka koostuu kandidaatin- ja maisteritason opinnoista. Koko tutkinnon suorittaminen kestää vähintään viisi vuotta ja vastaa 300 opintopistettä.

Hakumenettely ja pääsyvaatimukset opintoihin Virossa

Yleisin hakuaika Viron korkeakouluihin on touko-kesäkuussa, mutta hakuajat vaihtelevat toki yliopistoittain. Opinnot aloitetaan pääsääntöisesti syyskuussa. Aikaisista hakuajoista huolimatta kevään abit voivat useimmiten lähettää ylioppilastodistuksesta vasta hakuajan päätyttyä. Tästä on kuitenkin hyvä mainita hakemuksessa, jos todistukset lähetetään erikseen jälkeenpäin. Hakuajat ja hakumenettelyyn liittyvät yksityiskohdat on hyvä tarkistaa hakukohteena olevasta yliopistosta – joko kotisivuilta tai suoraan yliopiston kansainvälisten asioiden toimistosta.

Virallinen hyväksyntäkirje lähetetään opiskelemaan hyväksytyille, jonka jälkeen opiskelijan tulee ilmoittaa korkeakouluun, jos hän ottaa opiskelupaikan vastaan. Peruspääsyvaatimuksena useimpiin oppilaitoksiin on korkeakoulukelpoisuus ulkomaisen opiskelijan kotimaassa. Tämän lisäksi monet oppilaitokset vaativat hakijalta myös täytetyn hakulomakkeen sekä motivaatiokirjeen passikuvineen. Usein myös kopio passin henkilötietosivusta tulee lähettää hakemuksen mukana. Erityisvaatimukset kannattaa tarkistaa oppilaitos- ja alakohtaisesti. Tarvittaessa hakijan on myös todistettava kielitaitonsa koulutusohjelman sisältöä vastaavalla kielellä.

Englanninkieliseen opetukseen hakevan opiskelijan täytyy osoittaa kielitaitonsa suorittamalla jokin kansainvälisesti hyväksytty testi (IELTS, TOEFL).

Lue lisää! Tutustu koulutusmahdollisuuksiin Virossa klikkaamalla tästä!

Oppilaitokset Virossa

Julkisoikeudelliset korkeakoulut Virossa:

Tallinnan teknillinen yliopisto/Tallinna Tehnikaülikool

Tallinnan yliopisto/Tallinna Ülikool

Tarton yliopisto/Tartu Ülikool

Viron maatalousyliopisto/Eesti Maaülikool

Viron musiikki- ja teatteriakatemia/Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

Viron taideakatemia/Eesti Kunstiakadeemia

Yksityiset korkeakoulut Virossa:

Euro-akatemia/Euroakadeemia

Uskontotieteiden instituutti/EELK Usuteaduste Instituut

Viron kauppakorkeakoulu/Estonian Business School

Ammattikorkeakoulut

Länsi-Virun ammattikorkeakoulu / Lääne-Viru Rakenduskõrgkool

Maanpuolustusakatemia/Sisekaitseakadeemia

Puolustusvoimain yhdistyneet oppilaitokset/Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused

Tallinnan pedagoginen seminaari/Tallinna Pedagoogiline Seminar

Tallinnan teknillinen korkeakoulu/Tallinna Tehnikakõrgkool

Tallinnan terveydenhuollon korkeakoulu/Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Tarton taidekorkeakoulu/Tartu Kõrgem Kunstikool

Tarton terveydenhuollon korkeakoulu/Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Viron ilmailuakatemia/Eesti Lennuakadeemia

Viron Meriakatemia/Eesti Mereakadeemia

Yksityiset ammattikorkeakoulut:

Estonian Entrepreneurship University of Applied Science (EUAS)

I-Studium-korkeakoulu/Kõrgkool I-Studium

Talouden ja johtamisen instituutti/Majanduse ja Juhtimise Instituut

Tarton teologia-akatemia/Tartu Teoloogia Akadeemia

Teologinen seminaari/EEKBKL Kõrgem Usuteaduslik Seminar

Tietojenkäsittelyalan ammattikorkeakoulu/Arvutikolledž

Virolais-amerikkalainen kauppakorkeakoulu/Eesti-Ameerika Äriakadeemia

Viron hotelli- ja matkailualan ammattikorkeakoulu/Eesti Hotelli- ja Turismikõrgkool EHTE

Viron infoteknologian ammattikorkeakoulu/Eesti Infotehnoloogia Kolledž

Viron metodistikirkon uskontotieteen seminaari/Eesti Metodisti Kiriku Teoloogiline Seminar

Lue lisää! Tutustu koulutusmahdollisuuksiin Virossa klikkaamalla tästä!

Asuminen Virossa

Opiskelijalla on mahdollisuus asua opiskelija-asunnossa. Useimmat opiskelija-asunnot sijaitsevat lähellä kampusaluetta. Vaihto-opiskelijoille tarjotaan useimmiten asuntolapaikkaa automaattisesti, mutta muiden opiskelijoiden täytyy hakea asuntolapaikkaa kesällä tai ottaa suoraan yhteyttä oppilaitoksen kansainväliseen osastoon. Useimmat opiskelijat asuvat yleensä yhden, kahden tai kolmen hengenhuoneissa tai soluasunnoissa.
Asuntoa voi myös etsiä yksityisiltä markkinoilta. Näillä markkinoilla vuokrahinnat vaihtelevat riippuen asunnon koosta, kunnosta ja tietysti sijainnista. Edullisinta on hankkia isompi kimppa-asunto yhdessä opiskelukavereitan kanssa, sillä erityisesti syksyisin asuntojen hinnat ovat korkeimmillaan.

Vapaita asuntoja voi etsiä esimerkiksi paikallisista sanomalehdistä, internetistä ja asunnonvälitystoimistoista.

Elinkustannukset Virossa

Asuminen Virossa on varsin edullista. Yleinen hintataso vaihtelee jonkin verran kaupungeittain – esimerkiksi pääkaupunki Tallinna on muuta maata kalliimpi. Asumiskulujen lisäksi ruokaan ja muihin elinkustannuksiin kannattaa varata noin 200-250 euroa kuukaudessa.

Lue lisää! Tutustu koulutusmahdollisuuksiin Virossa klikkaamalla tästä!


Lähteet:

Maantieto.net (Viro)

Tourism.tallinn.ee

Viro-instituutti


Tilaa uutiskirje
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.