Sivuston käyttötapa: Mobiili

Hyvä tietää hakukohteista

Hyvä tietää hakukohteista


Tältä sivulta löydät suuntaa antavaa perustietoa hakuajoista ja lukuvuoden kestosta maissa, joihin suomalaiset opiskelijat ovat yleisimmin lähteneet suorittamaan tutkintoa tai jatkotutkintoa. Ohjeet ovat viitteellisiä ja muutokset mahdollisia. Ota aina yhteyttä oppilaitokseen, jonka koulutuksesta olet kiinnostunut saadaksesi tarkempaa tietoa hakuprosessista ja hakuajoista.

» Lue lisää hakemisesta ulkomailla suoritettaviin opintoihin

» Tutustu myös maaoppaisiimme


Alankomaat: Yhteydenotto tulee tehdä noin vuotta ennen suunniteltujen opintojen aloittamista ja oikea ensikontakti oppilaitoksessa on usein ns. student dean.

Australia: Hakuprosessi vie aikaa: Haettaessa omatoimisesti Australiaan opiskelemaan, valmistelut ja opintojen suunnittelu tulisi aloittaa vähintään puolta vuotta, mielellään jo vuotta ennen opintojen aloittamista, sillä hakuprosessi on aikaa vievä.

Belgia: Korkeakouluihin (Hautes Ecoles) voi hakea aikaisintaan 15. marraskuuta ja viimeistään 15. heinäkuuta opintoja edeltävänä lukuvuonna. Mikäli hakija saa todistuksen aiemmista opinnoista myöhemmin kuin 10. heinäkuuta, hakuaika päättyy 14. syyskuuta.

Kanada: Ulkomainen opiskelija voi hakea opiskelupaikkaa joko syyskuussa alkavaksi kevätlukukaudeksi tai tammikuussa alkavaksi syyslukukaudeksi. Ulkomaisen opiskelijan kannalta saattaa kuitenkin olla parempi aloittaa opinnot syksyllä, koska korkeakoulujen tukipalvelut ulkomaisille opiskelijoille keskittyvät yleensä alkusyksyyn ja ne luovat hyvän pohjan onnistuneelle opiskeluajalle.

Espanja: Hakumenettelyt vaihtelevat oppilaitoksittain. Selkeintä on ottaa yhteyttä haluamaansa yliopistoon ja selvittää hakumenettelyn yksityiskohdat. Kun sopiva yliopisto on löytynyt, hakijan tulee informoida valitsemaansa yliopistoa siitä, milloin hän aikoo suorittaa UNED:in (Universidad de Educación a Distancia) kokee. Tämä espanjan kielellä järjestettävä yleinen pääsykoe pidetään vuosittain heinäkuussa ja syyskuussa. Ilmoittautumisaika kaksipäiväiseen kokeeseen päättyy yleensä noin kuukautta ennen.

Etelä-Afrikka: Akateeminen vuosi kestää tammi-helmikuusta marras-joulukuuhun. Hakeminen ohjelmiin tapahtuu 4-5 kuukautta ennen opiskelujen alkua.   Lukukausi on tavallisesti jaettu yhdeksään osaan.

Etelä-Amerikka: Aikaa tiedonhakuun, opiskelupaikan hankkimiseen ja käytännön järjestelyihin on syytä varata vähintään vuosi. Omatoimisesti ulkomailta lyhytaikaisen opiskelupaikan hankkivan täytyy hoitaa kaikki järjestelyt itse.

Irlanti: Hakemukset on lähetettävä CAO:lle (Central Applications Office) helmikuun 1. päivään mennessä, jos aikomuksena on aloittaa opinnot saman vuoden syksynä.

Iso-Britannia: Varsinainen hakuaika noin syyskuun alusta tammikuun puoliväliin (poikkeuksena taideaineet, joissa haku voi koulutusohjelmasta riippuen päättyä joko tammikuussa tai maaliskuussa). Myöhäishaku (Late Entry) noin tammikuun puolivälistä kesäkuun loppuun. Haku Oxfordin ja Cambridgen yliopistoihin syyskuun alusta lokakuun puoliväliin. Haku lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen koulutusohjelmiin syyskuun alusta lokakuun puoliväliin.

Islanti: Lukukausi on Islannissa jaettu yhdeksään jaksoon. Syyslukukausi alkaa syyskuusta ja kevätlukukausi tammikuusta. Hakeminen tapahtuu 15. Maaliskuuta – 5 kesäkuuta.

Israel: Akateeminen vuosi kestää lokakuusta kesäkuuhun. Lomakausi on 15.6. - 15.10. Hakeminen suoraan yliopistoon tapahtuu viimeistään 3 kuukautta ennen opiskelujen aloittamista.

Italia: Hakuaika on sama sekä Italian että muiden EU-maiden kansalaisille. Tarkemmat hakuohjeet tulee pyytää suoraan itseä kiinnostavasta yliopistosta tai etsiä esimerkiksi yliopiston kotisivuilta.

Itävalta: Koko tutkintoa opiskelemaan haluavan on syytä varmistaa voimassa olevat pääsyvaatimukset ja hakuajat suoraan kyseisestä koulutusohjelmasta Akatemioihin ei järjestetä varsinaisia kirjallisia pääsykokeita, mutta hakijat haastatellaan ja heidän yleinen saksan kielen taitonsa testataan. 

Japani: Hakuajat vaihtelevat oppilaitoksittain. Hakuprosessi tulisi aloittaa viimeistään viisi kuukautta ennen hakemista. Useat oppilaitokset vaativat ”Examination for Japanese Univeristy Admission (EJU).

Kiina: Lukuvuosi Kiinassa on syyskuusta heinäkuuhun. Hakuajat oppilaitoksiin vaihtelevat paljonkin, mutta periaatteena kannattaa pitää että hakee opiskelemaan viimeistään kuusi kuukautta ennen lukukauden alkua.

Norja: Haku yliopistoihin ja muihin korkea-asteen oppilaitoksiin tapahtuu keskitetysti. Hakulomakkeet lähetetään opiskelijavalintaa hoitavalle keskustoimistolle (Samordna opptak) tavallisesti huhtikuun 15. päivään mennessä.

Portugali: Aikaa opiskelupaikan hankkimiseen ja käytännön järjestelyihin on syytä varata vähintään viisi kuukautta. Lukukaudet alkavat helmikuussa ja heinäkuussa.

Puola: Korkeakouluun hakevan hakuprosessit erilaisiin opintoihin (päivä-, ilta-, viikonloppu ja erillisopinnot) ovat yleensä erilaisia. Suurin osa hakuajoista on kevätlukukauden aikana.

Ranska: Hakemuslomake tilataan suoraan yliopistoista ja se ilmestyy yleensä alkuvuodesta. Yliopistoilta voi tiedustella opiskelijavalinnoista kesä-heinäkuussa.

Ruotsi: Hakuajat ovat 15. huhtikuuta syyslukukaudelle ja 15. lokakuuta kevätlukukaudelle.

Saksa: Useimmat koulutusohjelmat alkavat vain joko talvi- tai kesälukukaudella, mutta mahdolliset poikkeukset kannattaa selvittää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa asianomaisesta korkeakoulusta. Saksassa on mahdollista hakea useampaan korkeakouluun samanaikaisesti. Suoraan korkeakouluun haettaessa hakuaika ajoittuu yleensä kesä- heinäkuulle talvilukukautta varten (1.10.–31.3.) ja joulu- tammikuulle, jos opiskelu aloitetaan kesälukukaudella (1.4.–30.9.). Palautuspäivämäärä on päivä, jolloin hakemus vastaanotetaan oppilaitoksessa, ei postituspäivämäärä. Hakuaikojen päättymispäivä on ehdoton ja se selviää suoraan oppilaitoksesta.

Sveitsi: Hakeminen sveitsiläiseen korkeakouluun tapahtuu kirjallisesti ja hakuaikojen puitteissa. Ajankohtaiset hakuajat tulee tarkistaa kyseisen yliopiston opintotoimistosta. Hakukaavakkeet tilataan suoraan kiinnostuksen kohteena olevasta oppilaitoksesta.

Tanska: Jos paikkaa hakee omatoimisesti, voi hakemuksen lähettää milloin tahansa vuoden aikana, mutta viimeistään 1. huhtikuuta syyslukukaudelle ja 1. lokakuuta kevätlukukaudelle. Opiskeluoikeus myönnetään aina joko syys- tai kevätlukukauden alusta lähtien.

Tšekki: Hakumenettelyt Tšekin korkeakouluihin vaihtelevat oppilaitoksittain. Suurin osa hakuajoista on maalis-huhtikuun aikana.

Unkari: Paras keino varmistaa pääsyvaatimukset ja hakuprosessi on olla yhteydessä suoraan korkeakouluun ja sen ulkomaisia opiskelijoita koordinoivaan yksikköön. Hakeminen on hyvä tehdä viimeistään neljä kuukautta ennen syyskuuta, jolloin lukukausi alkaa. On tärkeää muistaa, että oleskelulupa täytyy hankkia ennen Unkariin menoa. Oleskelulupaa kysytään oppilaitokseen ilmoittautumisen yhteydessä.

USA: Opintojen suunnittelu kannattaa aloittaa ajoissa, jotta varmistaa laajimman valinnanvaran ja antaa itselleen tarpeeksi aikaa sekä sopivien vaihtoehtojen kartoittamiseen ja hakuvaatimuksien täyttämiseen. Tiedonhaku kannattaa aloittaa vähintään vuotta, jopa puolitoista vuotta ennen toivottua opintojen aloittamisajankohtaa, graduate-tasolla vielä aikaisemmin. Hakuajat ovat 4-5 kuukautta ennen opiskelujen alkua.

Viro: Virolaiseen oppilaitokseen opiskelemaan haluavan kannattaa aloittaa hakuprosessi ajoissa. Suositeltava aika on yksi vuosi ennen suunniteltua opintojen alkamista. Pääsyvaatimuksiin ja hakupapereihin liittyvissä kysymyksissä kannattaa ottaa yhteyttä suoraan kiinnostuksen kohteena olevaan oppilaitokseen Virossa

Venäjä: Valmistavan tiedekunnan opinnot sekä perustutkinto-opiskelijoiden opinnot alkavat tavallisesti syyskuun alussa. Korkeakoulujen hakuajat vaihtelevat hieman, mutta yleensä koko tutkintoa suorittamaan tai lyhyempiin, syyslukukaudella alkaviin opintoihin hakeutuvien tulisi ottaa yhteys oppilaitokseen hyvissä ajoin edellisen lukuvuoden aikana, yleensä kuitenkin viimeistään kesän alussa. Koko jatkotutkintoa suorittavat aloittavat opintonsa loka-marraskuussa luentoineen ja seminaareineen. Viisumin saamiseen kannattaa varata noin kaksi viikkoa.

Lähde: www.ansa.no


Tilaa uutiskirje
Tilaa kuukausittain ilmestyvä uutiskirjeemme, niin saat ajankohtaista tietoa koulutusmaailmasta ja hakuajoista.
Hyödyllisiä linkkejä

Löydä koulutuksesi
Maaoppaat
Tietoa hakijalle
Tutkinto ulkomailla
Vaihto-opiskelu
Kielikurssit
Työharjoittelu
Opintojen rahoitus
Kysy opiskelusta